Show simple item record

Smart library model based on big data technologies

dc.contributor.advisorLabus, Aleksandra
dc.contributor.otherRadenković, Božidar
dc.contributor.otherBogdanović, Zorica
dc.contributor.otherLazarević, Saša
dc.contributor.otherJeremić, Veljko
dc.creatorSimović, Aleksandar
dc.date.accessioned2022-09-06T14:12:05Z
dc.date.available2022-09-06T14:12:05Z
dc.date.issued2021-03-16
dc.identifier.urihttps://uvidok.rcub.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/4034/Referat.pdf
dc.identifier.urihttps://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8702
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:26251/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/35447305
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/20673
dc.description.abstractПредмет истраживања докторске дисертације је развој модела памет не библиотеке заснованог на big data технологијама и сервисима. Централни истраживачки проблем разматран у раду је развој big data инфраструктуре и сервиса паметне библиотеке који омогућавају интелигентну претрагу и препоруку библиотечког садржаја. Посебан циљ рада је да испита могућност интеграције развијеног модела са паметним образовним окружењима у циљу унапређе ња квалитета образовног процеса. У докторској дисертацији је представљен модел паметне библиотеке као интегралног дела образовног система који може да побољша квалитет и свеобухватност наставних ресурса и повећа мотивацију у процесу учења препоручивањем садржаја од интереса. Модел описан у раду омогућава примену big data система за анализу, обраду и визуализацију података прикупљених из различитих извора и обухвата њихову интеграцију у паметну библиотеку. Циљ развоја паметних библиотека је да се унапреде библиотечки пословни процеси и да се корисницима пруже иновативни сервиси за претрагу и коришћење садржаја. У дисертацији се разматрају различите перспективе имплементације big data решења за паметне библиотеке као део континуираног образовног процеса, са посебним фокусом на интеграцију традиционалних система и big data технологија. Поред наведених компонената система, модел обухвата инфраструктуру и интеграцију система препоруке колаборативног филтрирања извора различитих података са big data технологијама. Модел је евалуиран кроз тестирање и мерење релевантних параметара перформанси који утичу на ефикасност предложеног модела.sr
dc.description.abstractThe subject of this doctoral dissertation research is the development of a smart library model based on big data technologies and services . The central research problem discussed in the thesis is the development of big data infrastr ucture and smart library services that enable intelligent searches and recommendations from the library content. A particular focus of the paper is an examination of the possibility of integrating the developed model into a smart educational environment in order to improve the quality of the educational process. The thesis presents a model of the smart library as an integral part of the educational system that would improve quality level and comprehesivness of learning resources and increase the motivation of its users through content aware recommendations. The model described in the thesis considers the possibilities of applying a big data system for the collection, analysis, processing and visualization of data from multiple sources, and the integration of data into the smart library . The goal of developing a smart library is to improve the library’s business process and to offer users innovative metho ds to search and content use. The thesis discusses the perspective of the implementation of a big data solu tion for smart libraries as a part of a continuous learning process with the aim of improving the results of library operations by integrating traditional systems with big data technology. In addition to the above system components, the model includes the infrastructure and integration of a recommender system for collaborative filtering by incorporating multiple sources of differential data with big data technologies. Within the evaluation of the model, testing and measurement of the relevant performance p arameters which influence the efficiency of the proposed model were carried out.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет организационих наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectbig data , системи препорука , анализа података, складиштење података, паметне библиотеке, електронско пословање, електронско образовањеsr
dc.subjectb ig d ata, recommender system s , data analysis, da ta storage, smart libraries, e business, e educatio nen
dc.titleМодел паметне библиотеке заснован на big data технологијамаsr
dc.title.alternativeSmart library model based on big data technologiesen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/145591/Disertacija_12411.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/145592/Izvestaj_Komisije_12411.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_20673


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record