Show simple item record

The effect of intangible asset on financial performance and valuation of web based companies

dc.contributor.advisorKnežević, Snežana
dc.contributor.otherJednak, Sandra
dc.contributor.otherMilosavljević, Miloš
dc.contributor.otherDespotović-Zrakić, Marijana
dc.contributor.otherMilašinović, Danko
dc.creatorRadonić, Milenko
dc.date.accessioned2022-09-06T14:12:00Z
dc.date.available2022-09-06T14:12:00Z
dc.date.issued2021-03-08
dc.identifier.urihttps://uvidok.rcub.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/4035/Referat.pdf
dc.identifier.urihttps://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8698
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:26244/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/57045769
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/20670
dc.description.abstractAdekvatno upravljanje nematerijalnom imovinom je preduslov za uspešno upravljanje celokupnim poslovanjem. Stoga, poznavanje strukture nematerijalne imovine svake kompanije predstavlja neophodnost za svaki tip poslovanja. Poslovanje u domenu veba predstavlja jedan od najbrže rastućih i najizazovnijih industrija, pri čemu se vrednost ovakvih kompanija najčešće ne zasniva na indikatorima iz finansijskih izveštaja i njenoj materijalnoj imovini, već na nematerijalnom delu imovine. Sa druge strane, kompleksnost nematerijalne imovine kompanija koje posluju na vebu često predstavlja izazov, kako za vlasnike i menadžment u procesu upravljanja, tako i za investitore u procesu procene vrednosti datih kompanija. Razumevanje relacija između svakog elementa strukture nematerijalne imovine i finansijskih performansi određene veb kompanije je ključ poslovnog uspeha, i neophodan korak u celokupnom procesu utvrđivanja vrednosti kompanije. U radu je predstavljeno istraživanje o relacijama između elemenata strukture nematerijalne imovine veb kompanija i njihovih finansijskih performansi, a u cilju utvrđivanja uticaja na vrednost kompanije. Utvrđivanjem veza između pomenutih subjekata, predstavnici privrede, ali i akademske zajednice će stići uvid u važnost upravljanja nematerijalnom imovinom. Rad se zasniva na pretpostavci da nematerijalna imovina ima direktan uticaj na indikatore uspešnosti poslovanja. U radu će takođe biti predstavljeni modeli procene vrednosti kompanija, sa fokusom na veb industriju, čime se zaokružuje relacija između nematerijalne imovine i njenih elemenata, finansijskih performansi i vrednosti veb kompanija.sr
dc.description.abstractThe proper management of intangible assets is a precondition for successfully managing the whole business. Therefore, knowing the structure of the intangible assets of each company is a necessity in each business area. Web businesses are one of the fastest growing and most challenging industries, and their value is often not based on indicators from the financial statements and its material assets, but on the non-material part of the company. On the other hand, the complexity of the intangible assets of web-based companies often poses a challenge to both owners and management in the process of managing the company, but investors as well in the process of assessing the value of these companies. Understanding the relationship between each element of the structure of the intangible asset and the financial performance of a particular web company is the key to business success and a necessary step in the overall process of determining the value of the company. The paper will emphasise the research on relations between the structural elements of the intangible assets of the web companies and their financial performances in order to determine the effect on the company value. By establishing relations between the research elements, the business representatives, as well as the academic community, will gain insight into the importance of managing the intangible assets. This paper is based on the assumption that intangible assets have a direct impact on performance indicators. It will also present models of company valuation, with a focus on the web industry, which puts together the relationship between intangible assets and its elements, financial performance indicators and the value of web companies.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет организационих наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectnematerijalna imovina, veb kompanije, finansijske performanse, procena vrednosti, uticaj nematerijalne imovinesr
dc.subjectintangible assets, web companies, financial performance, valuation, the effect of intangible assetsen
dc.titleUticaj nematerijalne imovine na finansijske performanse i procenu vrednosti kompanija koje posluju na vebusr
dc.title.alternativeThe effect of intangible asset on financial performance and valuation of web based companiesen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/145582/Disertacija_12407.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/145583/Izvestaj_Komisije_12407.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_20670


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record