Show simple item record

Adaptive fuzzy system for algorithmic trading : interpolative Boolean approach

dc.contributor.advisorPetrović, Bratislav
dc.contributor.otherSuknović, Milija
dc.contributor.otherMartić, Milan
dc.contributor.otherŽarkić-Joksimović, Nevenka
dc.contributor.otherMarković, Aleksandar
dc.creatorRakićević, Aleksandar
dc.date.accessioned2022-09-06T14:11:58Z
dc.date.available2022-09-06T14:11:58Z
dc.date.issued2020-11-10
dc.identifier.urihttps://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8697
dc.identifier.urihttps://uvidok.rcub.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/3922/Referat.pdf
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:26242/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/35614473
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/20669
dc.description.abstractТема овог рада je адаптивни фази систем за алгоритамско трговање. Систем је развијен коришћењем интерполативног Буловог приступа фази моделовању, анализи података и управљању. Предложени приступ укључује интерполативне логичке моделе за фази препознавање ценовних образаца на тржишту, логички ДуПонт метод за аутоматизовану анализу профитабилности предузећа, интерполативни фази контролер за управљање трговањем и генетски алгоритам за обучавање интерполативног фази контролера ради откривања стратегија. Интерполативни Булов приступ, заснован на интерполативној Буловој алгебри, превазилази проблем неконзистентности фази логике. Конструисани адаптивни фази систем може самостално, из података, да открије успешне стратегије, примени их за алгоритамско трговање и адаптира у случају пада њихових перформанси. Успешност система тестирана је на подацима са америчког тржишта акција, међународног девизног тржишта и тржишта криптовалута.sr
dc.description.abstractThe topic of this thesis is adaptive fuzzy system for algorithmic trading. The system is developed using interpolative Boolean approach for fuzzy modeling, data analysis and control. The proposed approach includes interpolative logical models for fuzzy recognition of price patterns in market data, logical DuPont method for automated analysis of company’s profitability, interpolative fuzzy controller for trading and a genetic algorithm for extracting trading strategies by training interpolative fuzzy controller. Interpolative Boolean approach, based on interpolative Boolean agebra, solves the problem of fuzzy logic’s inconsistency with Boolean axioms. The proposed system can independently discover successful trading strategies from data, apply them for algorithmic trading and adapt in the case of performance deterioration. The system was tested on historical data from US equity, foreign exchange market and cryptocurrency market.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет организационих наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectадаптивни фази систем, систем за алгоритамско трговање, стратегија за трговање, фази логика, интерполативна Булова алгебра, интерполативни фази контролер, логички ДуПонт метод, интерполативни логички моделиsr
dc.subjectadaptive fuzzy system, algorithmic trading, trading system, trading strategy, fuzzy logic, interpolative Boolean algebra, interpolative fuzzy controller, logical DuPont method, interpolative logical modelsen
dc.titleАдаптивни фази систем за алгоритамско трговање : интерполативни Булов приступsr
dc.title.alternativeAdaptive fuzzy system for algorithmic trading : interpolative Boolean approachen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/145579/Disertacija_12406.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/145580/Izvestaj_Komisije_12406.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_20669


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record