Show simple item record

Application of IoT models and services in the management and maintenance of dams

dc.contributor.advisorBarać, Dušan
dc.contributor.otherRadenković, Božidar
dc.contributor.otherDespotović-Zrakić, Marijana
dc.contributor.otherLazarević, Saša
dc.contributor.otherStojanović, Boban
dc.creatorMartać, Rastko
dc.date.accessioned2022-09-06T14:11:57Z
dc.date.available2022-09-06T14:11:57Z
dc.date.issued2020-12-28
dc.identifier.urihttps://uvidok.rcub.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/4036/Referat.pdf
dc.identifier.urihttps://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8696
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:26241/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/31424521
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/20668
dc.description.abstractПредмет истраживања дисертације јесте развој модела техничког осматрања брана, заснован на концептима и технологијама интернета интелигентних уређаја. Главни проблем који се разматра у дисертацији је могућност примене интернета интелигентних уређаја, RFID технологије и cloud computing-а на постојећем систему осматрања брана. У мануелном техничком осматрању неопходно је присуство човека. Код традиционалног модела техничког осматрања, неопходно је да осматрачи обилазе сваки од уређаја појединачно, очитавају податке и записују их на папир. Након извршеног осматрања резултати са папира уносе се у рачунар. У читавом процесу осматрања могуће је случајно направити више грешака. Циљ новог модела је да се употребом RFID и Bluetooth технологија елиминише фактор људске грешке и унапреди процес осматрања. У раду је развијен модел техничког осматрања брана, заснован на концептима и технологијама интернета интелигентних уређаја. Модел обухвата елементе инфраструктуре и архитектуре техничког осматрања бране и RFID технологију која ће бити коришћена у имплементацији модела инфраструктуре система техничког осматрања. Биће детаљно представљена RFID технологија која унапређује и убрзава процес мануелног техничког осматрања и смањује могућност људске грешке. Предложени модел могуће је интегрисати на постојећу инфраструктуру и систем техничког осматрања брана. У оквиру евалуације модела, у докторској дисертацији реализовано је тестирање и мерење релевантних параметара који утичу на ефикасност предложеног модела. Развијени модел техничког осматрања имплементиран је на брани ХЕ „Ђердап 1” у Кладову, Република Србија.sr
dc.description.abstractmonitoring of dams, based on the concepts and technologies of Internet of Things. This dissertation studies the effectiveness of using Internet of Things, RFID technology, and cloud computing on the existing dam monitoring system. In the traditional model of technical monitoring, a human observer needs to visit each device individually, read the data and write them down on paper. After the monitoring, the observer enters the results from the paper into the computer. During this process, it is possible to make numerous inadvertent mistakes. Advances in computer systems and wireless technology can alleviate or eliminate human errors and improve the efficiency of the monitoring process. This dissertation develops a novel model of technical monitoring of dams based on the concepts and technologies of the Internet of Things. The model encompasses elements of the infrastructure and architecture of the technical monitoring of the dam as well as RFID technology that will be used in the implementation of the infrastructure model of the technical monitoring system. This dissertation shows how RFID technology enhances the technical monitoring process, in particular speeding up the process of manual technical monitoring and reducing the possibility of human error. The model can be integrated in the existing infrastructure and systems for technical monitoring of dams. The author implemented the proposed model for technical monitoring at the dam HPP Iron Gate 1 in Kladovo, Republic of Serbia. The dissertation presents the evaluation of the model using testing and measurement of relevant parameters that influence the model's effectiveness.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет организационих наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectИнтернет интелигентних уређаја, RFID, Cloud computing, Систем управљања безбедношћу брана, Мониторинг брана, Мануелно техничко осматрањеsr
dc.subjectInternet of Things, RFID, Cloud computing, Dam safety management system, Dam Monitoring, Manual technical monitoringen
dc.titleПримена IoT модела и сервиса у управљању и одржавању бранаsr
dc.title.alternativeApplication of IoT models and services in the management and maintenance of damsen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/145576/Disertacija_12405.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/145577/Izvestaj_Komisije_12405.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_20668


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record