Show simple item record

dc.contributor.advisorДенић, Десимир Ж.
dc.contributor.otherЧпајак, Горан, Ж.
dc.contributor.otherКајтез, Слободан Б.
dc.contributor.otherШћепановић, Владислав С.
dc.contributor.otherГраовац, Зоран
dc.creatorКојић, Тијана Д.
dc.date.accessioned2022-09-06T10:31:38Z
dc.date.available2022-09-06T10:31:38Z
dc.date.issued2022-05-10
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/548
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/20613
dc.description.abstractДокторски уметнички пројекат Скепса – цртеж, слика и отисак у доба екрана и етра настао је са намером да се размотре на који се начин различите школе мишљења, теориjског промишљања и светоназора који обликују доминантна упоришта у дугом току историје западноевропске културе, додирују на невидљивој граници са тешко објашњивим бићем уметности. Значај карактера и концепције међусобних односа ових појава, оправданост и целисходност у разматрању њиховог међусобног прожимања, на посебан начин се открива, када се у обзир узму неки од настаријих медија ликовног изражавања – цртеж, отисак и сликарско дело. На примеру дуге традиције стваралаштва израженог кроз ове медије, може се сагледати променљивост позиције коју су ови медији поседовали у сусрету са променама културолошких и друштвених околности, и њихова повратна спрега са појавама, појмовима и околностима које су уоквиравале простор у којем се овакво стваралаштво обзнањује – са друштвом, са друштвеном свешћу, са актуелним ликом савремене индивидуе, са доминантним филозофским системом, са системским последицама које уметност и њени медији својим дејством на свет производе, трасирајући даљи ток сопствених трансформација. У том смислу, докторски уметнички пројекат Скепса – цртеж, слика и отисак у доба екрана и етра у својој концепцији носи садржај у којем се теоријска потка разматрања позиције ових медија дубоко преплиће са идејно-поетском потком дела. У разматрању позиција које поменути медији завређују у различитим епохама у дугој историји свог постојања, циклично се изражава сумња у њихову достатност и виталност у променљивим друштвеним околностима, и снаге ових медија редовно се одмеравају са могућностима новијих медија. Сумња, као доминантно осећање, присутна је и у разматрању друштвене стварности и њених унутрашњих чинилаца, који се, пратећи промену епохе, мењају, некада и до непрепознатљивости. Са жељом да се сумња, као појам, означи као симптом и амбијент ових процеса, уметнички пројекат Скепса актуализован је као амбијентална поставка у којој се дело монументалног формата контрапунктира са радовима малог формата, задржавајући унутрашњу кохезију ликовног језика аутора, али и истичући разлике у појавности и дејству на крајњег реципијента – уживаоца дела. У писаној дисертацији, разматране су специфичности изабраних медија изражавања уграђених у амбијенталну поставку (цртачких, сликарских и графичких поступака) у савременом контексту. Поред тога, сагледани су и контексти кризе статуса ових медија у сусрету са стално променљивим тежиштима дејствовања историјски значајних и актуелних школа филозофско-теоријских мишљења (у којима се истичу теоретичари попут: Т. Адорна, Х. Маркузеа, В. Бенјамина, Ж. Лакана, Г. Дебора, Ж. Бодријара, Л. Мановича, О. Грауа и други), усмерених директно на уметност, или на захтеве који су јој постављани спрам затеченог устројства друштвених појава.en
dc.language.isoscen
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметностиsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет уметности у Београдуsr
dc.subjectтрадиционални медији; етар; екран; слика; сликарско дело; отисак; цртеж; репродуцибилност; амбијентална поставкаen
dc.titleСкепса-слика, цртеж и отисак у доба екрана и етраen
dc.typeotheren
dc.identifier.fulltext$DSPACE_URL/bitstream/id/145428/bitstream_145428.pdf
dc.identifier.fulltext$DSPACE_URL/bitstream/id/145429/bitstream_145429.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_20613


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record