Show simple item record

The culturological, musicological, and production-related relationships between conceptualism and artistic-scenographic theatre practice

dc.contributor.advisorPetrović, Miomir
dc.contributor.otherPetlevski, Sibila
dc.contributor.otherArnautović-Stjepanović, Snežana
dc.contributor.otherMilošević, Dijana
dc.creatorDraušnik, Žorž
dc.date.accessioned2022-07-19T15:35:38Z
dc.date.available2022-07-19T15:35:38Z
dc.date.issued2022-07-14
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/20545
dc.description.abstractPredmet proučavanja ove studije neraskidive su veze između tradicionalnog pristupa kazališnih umjetnosti i konceptualnih tendencija iniciranih na prijelazu iz devetnaestog u dvadeseto stoljeće. Tijekom svojeg sada već dugog suživota, koji se s današnje distance može smireno analizirati, isprepletenost umjetničkih žanrova i stilova od prvog je trenutka bila uočljiva jer je, s koje god strane gledamo, neki vid promjene bio nužan. Bez obzira na glasnost, agresiju i manipulaciju publikom (često proglašavanom jednom od glavnih smetnji u razvoju muzike) koje je sa sobom nosila suvremena inicijativa, rezultat tog besmislenog povijesnog rivalstva kontinuirana je dominacija tradicionalnog pristupa kazališnim inscenacijama, koji je sada još oplemenjen i ojačan avangardnim strujanjima. Studija je podijeljena na tri segmenta: • uvodni dio, koji se bavi definiranjem problema i očekivanim rezultatom, • teorijski dio, u kojem se problematizira nastanak ideje i njezina primjena u različitim vidovima umjetnosti te • tri studije slučaja, koje se kroz moje osobno iskustvo i scenografsku i producentsku praksu referiraju na ranije postavljena teorijska promišljanja. Tijekom prikupljanja činjenica nisu konzultirana moguća postojeća istraživanja tog područja nego je sinteza, pretočena u sadržaj ovog rada, napravljena na temelju literature koja se bavi pojedinim područjem obrađenim u tekstu te mojega životnog iskustva i participiranja u različitim umjetničkim, ali i zanatsko-tehničkim područjima. Naime, u začecima profiliranja mojeg – na kraju ipak – kreativnog života, pružao sam očit, čak i simbolički teatralan otpor umjetničkoj sferi. Bježanje od obiteljskog, genskog materijala, koji je u času mojih životnih istraživanja na području ozbiljne muzičke umjetnosti ostavljao trag već više od stoljeća, odvelo me u područje stolarije, gradnje orgulja i violina te operativne fascinacije prema likovnim umjetnostima. Ciljevi, ideje i interesi koje sam odabrao bili su jako široko postavljeni, što se moglo lakonski podcrtati kao tipično „traženje“ i „svaštarenje“ u toj fazi čovjekova razvoja. Međutim, kako svako iskustvo nesumnjivo ostaje zapisano, krug se ipak zatvorio diplomom muzičke akademije i shodno tome zanimanjem u području kazališne umjetnosti. Kada gledam unatrag, ne bih promijenio nijedan dan jer su sva ta školovanja i praktična iskustva stvorila veliku bazu raznovrsnih vještina, podataka i sistema koji se međusobno prožimaju i koje prema potrebi izvlačim i kombiniram zavisno o vrsti projekta u kojem se trenutačno nalazim, bilo da je riječ o zanatskoj, producentskoj ili kreativnoj sferi, restauriranju violina ili orgulja, izradi knjiga ili oblikovanju scenografije.sr
dc.language.isoothersr
dc.publisherУниверзитет Унион Никола Тесла, Факултет за инжењерски менаџмент
dc.subjectIdeja, koncept, koncepcija, konceptualna likovna umjetnost, performans, nova muzika, suvremena muzika, avangarda, opera, scenografijasr
dc.subject.classificationUmetnostsr
dc.titleKulturološki, muzikološki i produkcijski odnosi konceptualizma i kazališne umjetničko-scenografske praksesr
dc.title.alternativeThe culturological, musicological, and production-related relationships between conceptualism and artistic-scenographic theatre practicesr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractПетровић, Миомир; Петлевски, Сибила; Aрнаутовић-Стјепановић, Снежана; Милошевић, Дијана; Драушник, Жорж; КУЛТУРОЛОШКИ, МУЗИКОЛОШКИ И ПРОДУКЦИЈСКИ ОДНОСИ КОНЦЕПТУAЛИЗМA И КAЗAЛИШНЕ УМЈЕТНИЧКО-СЦЕНОГРAФСКЕ ПРAКСЕ; КУЛТУРОЛОШКИ, МУЗИКОЛОШКИ И ПРОДУКЦИЈСКИ ОДНОСИ КОНЦЕПТУAЛИЗМA И КAЗAЛИШНЕ УМЈЕТНИЧКО-СЦЕНОГРAФСКЕ ПРAКСЕ;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/145197/Izvestaj.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/145196/bitstream_145196.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_20545


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record