Show simple item record

dc.contributor.advisorBlagojević, Ljiljana
dc.contributor.otherMitrović, Vladimir
dc.contributor.otherMako, Vladimir
dc.contributor.otherŠuvaković, Miodrag
dc.contributor.otherБојанић, Петар.
dc.creatorMilinković, Marija
dc.date.accessioned2016-01-05T11:42:40Z
dc.date.available2016-01-05T11:42:40Z
dc.date.available2020-07-02T16:22:05Z
dc.date.issued2013-02-19
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=399
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/1987
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:6104/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=43988751
dc.description.abstractТема овог истраживања је методолошки концепт архитектонске критичке праксе, његова теоријска поставка и истраживање кроз студију критичког дискурса модерне архитектуре у југословенском културном простору. Његов основни циљ је да се модерна архитектура у Југославији сагледа у теоријском контексту критичког мишљења и да се одреде и научно објасне њене карактеристике и посебности. У ширем смислу, циљ овог рада је стицање научних сазанања о могућностима и принципима успостављања критичког дискурса у савременој архитектонској теорији и пракси. У првом делу истраживања постављен је теоријски оквир рада, анализирани су референтни концепти архитектонске теорије и критичке теорије, и проблем истраживања је ситуиран у просторно-временском контексту. Други део дисертације је конципиран као историјско-интерпретативно истраживање које се састоји из четири студије случаја у којима се претходно постављене тезе испитују у конкретним историјским условима и, на основу резултата истраживања, конструишу теоријски модели архитектонске критичке праксе. Теоријски оквир је постављен кроз испитивање и систематизацију кључних појмова: критика, критичка теорија, критичка архитектура, пракса, теоријска пракса и архитектонска критичка пракса. Хипотезе постављене у појмовнику се даље проверавају кроз критичку анализу референтних текстова из области архитектонске теорије, естетике, филозофије и друштвене теорије, међу којима се, као главна теоријска упоришта издвајају радови Манфреда Тафурија (Manfredo Tafuri) и Теодора Адорна (Theodor Adorno).sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectArhitektonska kritikasr
dc.titleАрхитектонска критичка пракса : теоријски моделиsr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractБлагојевић, Љиљана; Митровић, Владимир; Мако, Владимир; Шуваковић, Миодраг; Bojanić, Petar.; Милинковић, Марија; Arhitektonska kritička praksa : teorijski modeli;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/322/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/322/Disertacija.pdf
dc.identifier.doi10.2298/bg20130219milinkovic
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_1987


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record