Show simple item record

Historical statistics of the Serbian people from the mid-19th century until World War I: demographics, social and economic conditions

dc.contributor.advisorJagodić, Miloš
dc.contributor.otherRajić, Suzana
dc.contributor.otherMikavica, Dejan
dc.contributor.otherVuletić, Aleksandra
dc.contributor.otherAntić, Čedomir
dc.creatorDelić, Nino
dc.date.accessioned2022-05-25T07:02:25Z
dc.date.available2022-05-25T07:02:25Z
dc.date.issued2021-12-17
dc.identifier.urihttps://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8530
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:25518/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/54875913
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/19020
dc.description.abstractТему рада представља анализа главних статистичких извора и података о демографским, друштвеним и привредним приликама српског народа на подручју Србије, Османског царства, Хабзбуршке монархије и Црне Горе у периоду од половине 19. века до почетка Првог светског рата. Рад је посвећен обједињавању резултата који се односе на различита подручја и сагледавању српског народа као целине кроз призму статистике. Презентован је преглед расположивих извора и анализа статистичких података о кључним демографским показатељима попут прираштаја, наталитета, морталитета, миграционим кретањима, полној и старосној структури. Развој образовања, као битног сегмента у процесу модернизације друштва је представљен с аспекта статистичких података о броју српских школа, ученика или нивоу писмености. Православна црква је одиграла важну улогу у очувању идентитета народа због чега је анализиран развој црквене мреже у виду броја и распрострањености богомоља и свештеничког кадра. Основни подаци о карактеру привреде код Срба сагледани су кроз статистичку анализу главних занимања, земљопоседа и базичне пољопривредне продукције. Обрађени су и основни подаци о комуникационим везама (путевима, железници, пошти и телеграфу).sr
dc.description.abstractThe subject matter of the dissertation is the analysis of statistical sources and data concerning demographics, social and economic conditions related to the Serbian people living in Serbia, the Ottoman and Hapsburg empires and in Montenegro from the mid-19th Century until World War I. The paper combines statistical results from different areas and analyses the conditions of the Serbian people as a whole. An overview of available sources and the examination of key demographic indicators (growth rates, natality, mortality, migration, gender and age structure) are presented. The development of educational structures using data оn schools and literacy rates is offered as well. The network of the Orthodox Church, since of most significance for the preservation of Serbian identity, is presented evaluating the quantity of places of worship and strength of the clergy. The economic conditions of the Serbian people are studied using occupation, landownership and agricultural statistics. Basic data about communication networks (roads, railways, post offices and telegraphs) are processed as well.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectСтатистика, српски народ, друга половина 19. века, демографија, школство, православна црква, привредаsr
dc.subjectStatistics, Serbian people, mid-19th Century, demographics, school system, Orthodox Church, economicsen
dc.titleИсторијска статистика српског народа од половине 19. века до почетка Првог светског рата: демографске, друштвене и привредне приликеsr
dc.title.alternativeHistorical statistics of the Serbian people from the mid-19th century until World War I: demographics, social and economic conditionsen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЈагодић, Милош; Вулетић, Aлександра; Микавица, Дејан; Aнтић, Чедомир; Рајић, Сузана; Делић, Нино; Istorijska statistika srpskog naroda od polovine 19. veka do početka Prvog svetskog rata: demografske, društvene i privredne prilike;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/142734/Disertacija_12172.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/142735/Referat_Delic.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_19020


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record