Show simple item record

Synthesis, physicochemical characterization and in vitro/in vivo investigation of glucose modified liposomes labeled with radionuclides (99mTc, 177Lu) for application in cancer therapy and diagnostics

dc.contributor.advisorMojović, Miloš
dc.contributor.otherPerić, Marko
dc.contributor.otherPopović-Bijelić, Ana
dc.contributor.otherDaković, Marko
dc.contributor.otherMilanović, Zorana
dc.creatorCvjetinović, Đorđe
dc.date.accessioned2022-05-25T07:00:17Z
dc.date.available2022-05-25T07:00:17Z
dc.date.issued2022-01-31
dc.identifier.urihttps://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8538
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:25532/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/61077513
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/19015
dc.description.abstractЛипозоми представљају систем за доставу лекова у терапији и дијагностици канцера пошто су биокомпатибилни, смањују токсичност и повећавају ефикасност лекова које преносе. Ово је последица тога што лекови смештени унутар липозома немају директан додир са здравим ткивом, липозоми показују дуготрајно задржавање у циркулацији и тзв. ефекат повећане пропустљивости и задржавања (енг. enhanced permeability and retention, EPR)...sr
dc.description.abstractLiposomes are promising drug’s delivery systems for use in cancer therapy and diagnostics due to their biocompatibility, decreased toxicity, and increased efficiency of liposome-encapsulated drugs. This is because liposome-encapsulated drugs have no direct contact with the healthy tissue, liposomes show prolonged circulation and enhanced permeability and retention (EPR) effects...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за физичку хемијуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectлипозоми; модификација глукозом; радиообележавање; канцер; циљана достава лекова; in vitro стабилност; in vivo биодистрибуција; GLUT рецептори; Fe3O4 магнетне наночестице; трансмисиона електронска микроскопијаsr
dc.subjectliposomes; glucose modification; radiolabeling; cancer; targeted drug delivery; in vitro stability; in vivo biodistribution; GLUT receptors; Fe3O4 magnetic nanoparticles; transmission electron microscopyen
dc.titleСинтеза, физичкохемијска карактеризација и in vitro/in vivo испитивање липозома модификованих глукозом обележених радионуклидима (99mTc, 177Lu) за примену у терапији и дијагностици канцераsr
dc.title.alternativeSynthesis, physicochemical characterization and in vitro/in vivo investigation of glucose modified liposomes labeled with radionuclides (99mTc, 177Lu) for application in cancer therapy and diagnosticsen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМојовић, Милош; Милановић, Зорана; Поповић-Бијелић, Aна; Даковић, Марко; Перић, Марко; Цвјетиновић, Ђорђе; Sinteza, fizičkohemijska karakterizacija i in vitro/in vivo ispitivanje lipozoma modifikovanih glukozom obeleženih radionuklidima (99mTc, 177Lu) za primenu u terapiji i dijagnostici kancera;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/142719/Disertacija_12179.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/142720/Izvestaj_Komisije_12179.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_19015


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record