Show simple item record

The Crime of Domestic Violence – Theory and Judicial Practice

dc.contributor.advisorBingulac, Nenad
dc.contributor.otherMerdović, Boro
dc.contributor.otherJoksić, Ivan
dc.contributor.otherBingulac, Nenad
dc.creatorPuhača, Danijela
dc.date.accessioned2022-01-17T13:25:52Z
dc.date.available2022-01-17T13:25:52Z
dc.date.issued2021-12-15
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija163536094013782.pdf?controlNumber=(BISIS)118380&fileName=163536094013782.pdf&id=18737&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=118380&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije16353616886630.pdf?controlNumber=(BISIS)118380&fileName=16353616886630.pdf&id=18739&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18900
dc.description.abstractRad Krivično delo nasilje u porodici – teorija i sudska praksa,predstavlja rezultate novijih istraživanja sudskih postupaka, odgovore javnih institucija i spremnost celokupnog sistema da se izbori i spreči nasilje svih onih koji su žrtve. U radu su prikazana iskustva žrtava,njihove ispovesti i odlučnost  da govore o svom problemu i potraže pomoć. Autor ukazuje na rasprostanjenost, strukturu i karakteristike nasilja, kao i na spremnost žrtve da potraži pomoć od državnih organa: policije, tužilaštva, suda, advokature. Kada se govori o porodičnom nasilju ne možemo da se ne osvrnemo na decu, jer svako nasilje u porodici je nasilje i prema deci.Stiče se utisak da  dosadašnja državna  praksa u oblasti zaštite dece pokazuje neosetljivost za ovu vezu, tretirajući roditelje kao „par“(rodno neutralno), iako je jasno da njihove pojedinačne uloge i odgovornosti (u našim predstavama i u realizaciji) nisu iste (rodna specifiēnost roditeljstva), posebno u situaciji postojanja nasilja u partnerskoj relaciji. Istraživanje nažalost daje sumornu sliku savremene porodice u Srbiji.  Ona je po mnogo čemu specifična u odnosu na druge, čak i okolne zemlje: u odnosu na visoku stopu fizickog nasilja i na višestruki negativni uticaj ekonomske krize i rata. Nasilje je u značajnoj meri prisutno u porodici, kako bračnoj tako i vanbračnoj zajednici i pre svega pogađa žene i decu ali i muškarce. Ima značajne i dugoročne posledice na zdravlje i prenosi se sa generacije na generaciju. Takođe ono je vrlo prisutno u istopolnim vezama,što će se u radu videti kroz ispovest žrtava.Istraživanjem, dolazi se do zaključka da i dalje postoji odsustvo adekvatnih zakonskih rešnja i odgovarajuće obučenosti zaposlenih u institucijama. Potreban je efikasniji  i obuhvatniji sistem pravne zaštite od nasilja čiju osnovu treba da predstavlja odgovarajuća zakonska regulativa, obučenost svih aktera u krivično-pravnom sistemu. Nasilje je društveni problem.sr
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђеsr
dc.sourceУниверзитет Привредна академија у Новом Садуsr
dc.subjectNasilje u porodici, sprečavanje nasilja u porodici, krivično pravno, krivično pravna zaštita, preventivne mere zaštite od nasilja u porodicisr
dc.subjectdomestic violence crime, criminal justice, prevention of domestic violence, legal protectionen
dc.titleKrivično delo nasilje u porodici – teorija i sudska praksasr
dc.title.alternativeThe Crime of Domestic Violence – Theory and Judicial Practiceen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial-NoDerivs
dcterms.abstractБингулац, Ненад; Бингулац, Ненад; Јоксић, Иван; Мердовић, Боро; Пухача, Данијела; Кривично дело насиље у породици – теорија и судска пракса; Кривично дело насиље у породици – теорија и судска пракса;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/141903/Disertacija_12043.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/141904/Izvestaj_komisije_12043.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18900


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record