Show simple item record

Мotivational factors’ impact on the effects of the Serbian armed forces professional members work

dc.contributor.advisorБлагојевић, Срђан
dc.contributor.otherЛојић, Ранко
dc.contributor.otherАнђелковић Лабровић, Јелена
dc.contributor.otherПешић, Анита
dc.contributor.otherКанкараш, Милан
dc.creatorКовачевић, Милан М.
dc.date.accessioned2022-01-12T13:48:14Z
dc.date.available2022-01-12T13:48:14Z
dc.date.issued2021-12-15
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18881
dc.description.abstractМотивација за рад има изузетно велики значај на пословни успех савремених организација свих типова, утицај мотивације је сложен и вишедимензионалан, а позитивни ефекти мотивације запослених на учинак организације су и емпиријски доказиви. Бенефити организација чији су запослени адекватно мотивисани огледају се у позитивном утицају на учинак, задовољство послом, смањење апсентизма и флуктуације и очувању психофизичког здравља запослених. Мотивисани запослени имаће већи учинак, радиће напорније, квалитетније и истрајније, мање ће одсуствовати са посла, имаће мању тенденцију да напусте организацију и биће својеврсни промотери своје организације. Значај мотивације професионалних припадника Војске Србије, поред наведених бенефита карактеристичних за све организације додатно је изражен позитивним утицајем мотивације на стање, оперативне способности и функционисање Војске Србије што се у крајњој инстанци позитивно одражава на степен безбедности државе и друштва у целини. Чиниоци који утичу на мотивацију за рад су многобројни док су утицај на мотивацију и хијерархија различити и промењиви и зависни од друштвено–економских услова, културолошких детерминанти и од одређених индивидуалних карактеристика запослених. У циљу унапређења мотивације за рад намеће се потреба да се у властитом културолошком амбијенту и актуелном сложају друштвено-економских услова идентификују чиниоци и њихов утицај на мотивацију и ефекте рада професионалних припадника Војске Србије. Војска Србије као радна средина је специфична, обављајући дужност припадници су изложени великим психофизичким напрезањима и бројним ограничењимаsr
dc.language.isosrsr
dc.publisherУниверзитет одбране, Војномедицинска академија - Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет одбранеen
dc.subjectМотивација, мотивација за рад, чиниоци мотивације, хијерархија мотивационих чинилаца, стратегије мотивисања, стимулативне мереsr
dc.subject.classificationМенаџмент у одбраниsr
dc.titleУтицај чинилаца мотивације на ефекте рада професионалних припадника Војске Србијеsr
dc.title.alternativeМotivational factors’ impact on the effects of the Serbian armed forces professional members worksr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NCsr
dcterms.abstractBlagojević, Srđan; Pešić, Anita; Lojić, Ranko; Anđelković Labrović, Jelena; Kankaraš, Milan; Kovačević, Milan M.; Uticaj činilaca motivacije na efekte rada profesionalnih pripadnika Vojske Srbije;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/141839/bitstream_141839.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/141840/bitstream_141840.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18881


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess