Show simple item record

dc.contributor.advisorПротић, Јулијана
dc.contributor.otherЋирић, Растко М.
dc.contributor.otherЛазовић, Мирослав С.
dc.contributor.otherТатаревић, Владимир С.
dc.contributor.otherБисенић, Добрица
dc.creatorКрстић, Никола Б.
dc.date.accessioned2021-12-17T17:02:23Z
dc.date.available2021-12-17T17:02:23Z
dc.date.issued2021-06-18
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/492
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18796
dc.description.abstractДокторско уметнички пројекат под називом “Дневник уметника - aмбијентална поставка графичких и видео приказа” је дневнички запис изражен у више медијских одредница. То је јукстапозиција дневне рутине са уметничким стваралаштвом, при чему се анализира однос постављених садржаја и значења која могу довести до универзалнијег тумачења на релацији живот - уметност. На овај начин се контекстуализује стваралачки процес - уметнички поступак који се уздиже из свакодневног, личног, често и баналног, а не приватни живот аутора. Помоћу искрених приказа осећања бележених техником струја свести и стварањем ликовно уобличене датотеке дана, циљ овог докторског пројекта је откривање сопствене уметничке и људске природе. Тако је у фокусу сам процес стварања, иако је документ о животу објекат уметничког дела. Докторско уметнички пројекат под називом “Дневник уметника“ се састоји из два дела, практичног и писаног. Практични део је концептуално заснована амбијентална целина коју чине: штампана и укоричена књига “Дневник 2016/2017“ (приређено издање дигиталног дневника), видео презентација, звучна инсталација, дигитални принтови и инсталације сачињене од меморабилија. Писани део анализира поступке коришћене у практичном раду и обрађује тему улоге дневника у стваралачком процесу са посебним освртом на визуелне уметности. У анализу су укључене и студије случаја, приказ пракси других уметника зарад боље контектуализације сопствене позиције и повлачења паралеле у односима Jа - Други (уметници) да би се тако омогућило шире сагледавање теме и извођење закључака. У писаном делу се такође разматра однос приватног и јавног у уметничким праксама, као и идентитетска питања везана за однос професионалног и приватног. У крајњој инстанци, практични део Докторско уметничког пројекта може се сагледати и као својеврсни експеримент са свим параметрима којима се одређена теза тестира, где аутор користи самог себе као тест објекат.en
dc.language.isoscen
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметностиsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет уметности у Београдуsr
dc.subjectвизуелни дневникen
dc.subjectменаџмент личних информацијаen
dc.subjectсакупљање информацијаen
dc.subjectмеморабилијеen
dc.subjectвремеen
dc.subjectсавремена уметностen
dc.subjectприватно и јавноen
dc.subjectмултимедијаen
dc.subjectметода компарацијеen
dc.titleДневник уметника - Амбијентална поставка графичких и видео приказаen
dc.typeotheren
dcterms.abstractProtić, Julijana; Lazović, Miroslav S.; Tatarević, Vladimir S.; Bisenić, Dobrica; Ćirić, Rastko M.; Krstić, Nikola B.; Dnevnik umetnika - Ambijentalna postavka grafičkih i video prikaza;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/78161/bitstream_78161.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/78160/bitstream_78160.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18796


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record