Show simple item record

dc.contributor.advisorЈованић, Александра
dc.contributor.otherПравдић, Иван
dc.contributor.otherДимчић, Драган
dc.contributor.otherВолиц, Светлана
dc.contributor.otherЋирић, Растко
dc.creatorСенка, Жугић
dc.date.accessioned2021-12-17T16:49:26Z
dc.date.available2021-12-17T16:49:26Z
dc.date.issued2021-05-26
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/480
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18791
dc.description.abstractДокторски уметнички пројекат Воајер је интерактивна платформа настала као коментар на културу око друштвених мрежа, пре свега оних које су засноване на објављивању и размени видео садржаја. Будући да нам савремене друштвене мреже стварају илузију да можемо да персонализујемо садржаје према сопственим интересовањима, ова платформа треба, аналогно томе, да ствара илузију интерактивности. Све видео клипове које ће корисник моћи да види у њеним оквирима насумична су компилација измонтираних сегмената преузетих из ограниченог броја видеа. Корисник ове апликације осуђен је да гледа безброј варијација на неколицину видео клипова, иако му је дато да користи различите алате који би требало да утичу на те клипове и да их мењају. Друштвене мреже су лако доступне и бесплатне, али зато коштају кориснике на другим пољима. Њихова активност је на свакој платформи праћена и меморисана да би се формирали кориснички профили, на основу којих би се, истим тим корисницима, пласирале одговарајуће рекламе. Такође, да би се утицало на популарност садржаја, ове платформе мотивишу стварање садржаја који нагиње ка сензационализму, као и воајеристичко понашање код публике. Зато је сваки видео у оквирима овог рада измонтиран тако да потенцира слојевитост тих видеа, наглашавајући оно што се дешава иза кулиса у изворним видео клиповима.en
dc.description.abstractVoyeur, a doctoral art project, is an interactive platform conceived as commentary on social media culture, mostly on the domain concerned with uploading and sharing video content. Since contemporary social media give an illusion of us being able to personalize content according to our own interests, this platform should, correspondingly, create an illusion of interactivity. All video clips within the platform that are available to the user are a random compilation of edited video segments taken from a limited collection of videos. The user of the platform is doomed to watch countless variations on a few video clips, although they are given different tools which should enable them to affect and modify these clips. Social media is easily accessible and free to use, but it’s users are bound to pay a different kind of price. The users’ activity on every platform is monitored and stored in order to create user profiles which are then applied to direct appropriate advertisements to the same users. Also, in order to influence content popularity, these platforms motivate the creation of content that leans towards sensationalism, as well as voyeuristic behaviour among their audience. That is why each video in this art project is edited in such a way to underline layers of meaning in these videos, emphasizing what actually is taking place behind the scenes in the original videos.en
dc.language.isoscen
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет уметности у Београдуsr
dc.titleВоајер (The Voyeur) – интерактивна онлајн платформа за цртањеen
dc.typeotheren
dcterms.abstractJovanić, Aleksandra; Ćirić, Rastko; Pravdić, Ivan; Dimčić, Dragan; Volic, Svetlana; Senka, Žugić; Voajer (The Voyeur) – interaktivna onlajn platforma za crtanje;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/78145/bitstream_78145.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/78146/bitstream_78146.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18791


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record