Show simple item record

The role of the historical-political model of regionalization of Spain in the suppression of secessionism in Catalonia and the Basque country

dc.contributor.advisorĐorđević, Snežana
dc.contributor.otherKrstić, Zoran
dc.contributor.otherStančetić, Veran
dc.contributor.otherBašić, Goran
dc.creatorPetrović, Rajko
dc.date.accessioned2021-12-15T10:30:28Z
dc.date.available2021-12-15T10:30:28Z
dc.date.issued2021-10-15
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8409
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:24639/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=53089033
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18741
dc.description.abstractПредмет истраживања у овој студији је улога историјско-политичког модела регионализације Шпаније у сузбијању каталонског и баскијског сецесионизма. Ова студија полази од претпоставке да је примена овог модела имала важну улогу у сузбијању сецесионизма како у Каталонији, тако и у Баскији, те је њен циљ аргументовано објашњење узрочно-последичне везе између ових чинилаца. Резултати наше студије потврдили су да су општа, посебна и појединачне хипотезе ваљано постављене. Примењени модел регионализације од 1978. до 2018. године имао је важну улогу у сузбијању и каталонског и баскијског сецесионизма. У случају Каталоније је најпре задовољио потребе тамошњих грађана, али је због неуспелих статутарних реформи из 2006. године број грађана незадовољних постојећим степеном аутономије, те оних који решење виде у независности Каталоније значајно порастао. У Баскији је захваљујући давању завидног степена политичке, економске и фискалне аутономије овом региону дошло до значајног пада броја просецесионистички оријентисаних грађана, али и до трансформације баскијског сецесионизма из насилног (терористичког) у ненасилан облик. Иако је регионализација са собом донела, поред различитих врста аутономије, и загарантованост регионалног културног, језичког и идентитетског плурализма, каталонски и баскијски национализам не само да нису искорењени, већ и даље представљају битне политичке чиниоце. Закључно, потврђено је да Европска унија на својој територији у институционалном и сваком другом смислу подстиче регионализацију, али и оштро осуђује сецесионистичке тенденције. У методолошком смислу, користили смо неколико истраживачких метода, попут компаративне методе, методе студије случаја, историјске методе и методе моделовања.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectШпанија, Каталонија, Баскија, регионализација, регионална држава, сецесионизам, национализам, Устав Шпаније, транзиција, Европска унијаsr
dc.subjectSpain, Catalonia, Basque Country, regionalization, regional state, secessionism, nationalism, Spanish Constitution, transition, European Unionen
dc.titleУлога историјско-политичког модела регионализације Шпаније у сузбијању сецесионизма у Каталонији и Баскијиsr
dc.title.alternativeThe role of the historical-political model of regionalization of Spain in the suppression of secessionism in Catalonia and the Basque countryen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractЂорђевић, Снежана; Башић, Горан; Крстић, Зоран; Станчетић, Веран; Петровић, Рајко; Uloga istorijsko-političkog modela regionalizacije Španije u suzbijanju secesionizma u Kataloniji i Baskiji;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/77753/Referat.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/77752/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18741


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record