Show simple item record

Inconsistency of modernist architect position in the XXI century practice

dc.contributor.advisorĐokić, Vladan
dc.contributor.otherMilenković, Vladimir
dc.contributor.otherTomić, Zorica
dc.contributor.otherBojanić, Petar
dc.contributor.otherMitrašinović, Miodrag
dc.creatorMitrović, Jelena
dc.date.accessioned2021-12-10T15:23:18Z
dc.date.available2021-12-10T15:23:18Z
dc.date.issued2021-08-04
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8392
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:24598/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=52759049
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18736
dc.description.abstractРад преиспитује позицију архитектонског модернизма као кодекса који обликује дисциплинарно знање, претпостављајући дијалектички образац који се одликује унутрашњом противречношћу. Модерна је означавала историјску прекретницу у погледу геометријских атрибута грађевине, створивши услове за искорак од репрезентативности класичног језика ка апстрактном јединству облика, простора и функције. Сам покрет је утврђивањем универзалних парадигми тежио ка превазилажењу дивергентних услова архитектонске активности, формализујући њене процесе и дајући им систематски карактер као основ за конституисање аутономне дисциплине. Модернизам је представљао епистемолошко градилиште на коме је подигнут читав нови поредак праксе чији су конструкти, посредством историјских наратива, наткрилили тоталитет струковног искуства.sr
dc.description.abstractThe paper examines the position of architectural Modernism as the codex that shapes disciplinary knowledge, assuming a dialectical pattern characterized by internal contradiction. Modernism represented a historical milestone in terms of geometrical attributes of a building, achieving a decisive leap from the representability of the classical language to the abstract unity of form, space and function. By establishing universal paradigms, the movement itself sought to overcome the divergent conditions of architectural activity, formalizing its processes and giving them a systematic character as the basis for constituting of an autonomous discipline. Modernism was the epistemological construction site where the entire new order of practice was built, whose constructs, through historical narratives, surpassed the totality of professional experience...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectпозиција архитекте, пројекција стила, пракса, наратив, губитак средиштаsr
dc.subjectposition of architect, projection of style, practice, narrative, loss of centeren
dc.titleНепостојаност модернистичке позиције архитекте у пракси XXI векаsr
dc.title.alternativeInconsistency of modernist architect position in the XXI century practiceen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЂокић, Владан; Миленковић, Владимир; Томић, Зорица; Митрашиновић, Миодраг; Бојанић, Петар; Митровић, Јелена; Nepostojanost modernističke pozicije arhitekte u praksi XXI veka;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/77574/Disertacija_11724.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/77575/Izvestaj_Komisije_11724.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18736


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record