Show simple item record

dc.contributor.advisorCvetković, Dragan
dc.contributor.otherAvlijaš, Goran
dc.contributor.otherPopović, Predrag
dc.creatorTodorović, Vladimir
dc.date.accessioned2021-11-09T12:24:56Z
dc.date.available2021-11-09T12:24:56Z
dc.date.issued2021-09-21
dc.identifier.urihttps://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/43458-model-primene-identifikacionih-tehnologija-u-procesu-pracenja-prehrambenih-proizvodasr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18714
dc.description.abstractOvaj rad je rezultat višegodišnjeg istraživanja autora u oblasti primene identifikacionih tehnologija u prehrambenoj industriji. Disertacija je bazirana na pet originalnih radova autora (Todorović et al, 2014; Todorović et al, 2018; Todorović et al, 2019; Todorović and Lazarević, 2018; Tegeltija et al, 2016.), koji su kao rezultati pojedinih faza istraživanja objavljeni u naučnim časopisima i konferencijama, i na ovom mestu sublimirani u finalnu verziju disertacije. Bezbednost hrane, sledljivost proizvodnje, kao i praćenje prehrambenih proizvoda uopšte, jedan su od većih izazova u teoriji organizacije proizvodnje. Sistemska rešenja, protokoli postupanja i/ili adekvatna softverska rešenja na dosadašnjem nivou tehnike još uvek ne postoje, kada je u pitanju kompletna sledljivost prehrambenih proizvoda. Naime, postoji veliki broj partikularnih rešenja, preporuka, pilot projekata (čak i na nacionalnom nivou, kao što je to slučaj u Kini), ali suštinski pristup koji bi bio propisan na međunarodnom nivou nažalost još uvek ne postoji. Stoga, namera autora je da kroz ovu tezu ponudi jedno na naučnim principima zasnovano rešenje, koje na odgovarajući način povezuje savremene (identifikacione) tehnologije, softverska i tehnološka rešenja u procesu praćenja prehrambenih proizvoda, a čija praktična aplikativnost je pokazana i dokazana kroz primer proizvodnje soka od jabuke, kao jednog od mogućih pravaca razvoja naše prerađivačke industrije. Kompletna pilot studija koja je sastavni deo ove teze urađena je sa realnim podacima i za konkretnog proizvođača, a prema mišljenu autora, bez gubitka na opštosti može se primeniti i kod drugih proizvoda relativno sličnog stepena obrade. Treba napomenuti da su rezultati doktorske disertacije, pored toga što su vezani za bezbednost hrane i sledljivost proizvodnje, vezani i za probleme optimizacije kompletnog lanca proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda. Posebna pažnja posvećena je razvoju savremenih softverskih rešenja, koja su karakteristična za procesnu industriju i ovakav vid proizvodnje prehrambenih proizvoda. Sama teza je organizovana u osam poglavlja uz prateću literaturu i priloge. Nakon prvog poglavlja u kome su predstavljane osnovne metodološke osnove rada (definisani predmet, hipoteze i ciljevi istraživanja, kao i osnovni očekivani rezultati), u okviru drugog poglavlja predstavljene su savremene identifikacione tehnologije u pogledu istorijskog razvoja, osnovnih vrsta i komparativne analize mogućnosti njihove primene. Svi teorijski i praktični aspekti sledljivosti proizvoda sa tehničko tehnološkog aspekta i kroz perspektivu zakonske regulative dati su u okviru trećeg poglavlja. Takođe, u okviru ovog poglavlja dat je detaljan pregled stanja u oblasti prehrambene proizvodnje i izazovima i problemima koji se sreću u postupku praćenja i sledljivosti uopšte. Četvrto poglavlje, možda najvažnije sa teorijskog aspekta, daje teorijske osnove postupaka, metoda i sistema praćenja prehrambenih proizvoda koje svoj oslonac imaju na savremenim identifikacionim tehnologijama. U okviru petog poglavlja izvršena je analiza materijalnih i informacionih tokova u nekoliko odabranih prehrambenih kompanija, sa ciljem identifikacije svih zahteva po pitanju sledljivosti i praćenja koje bi potencijalno novi model x trebao da reši. U šestom poglavlju izvršen je razvoj konceptualnog modela za praćenje tokova informacija i proizvoda u prehrambenoj industriji baziranog na RFID tehnologiji. Razvijeni model karakteriše opštost u primeni tako da je moguća njegova široka primena u poljoprivrednoj industriji. Naime, prema proceni autora, 80% strukture predloženog modela je direktno primenjivo u svim granama poljoprivredne proizvodnje sa malim stepenom obrade, a preostalih 20% vezano je za podešavanje parametara konkretnog problema. Testiranje modela na konkretnom problemu prerade jabuke u bistri voćni sok dat je u sedmom poglavlju. U radu je vođeno računa da obrazloženja koja su data budu jako simplifikovana, što je činjeno u cilju nezavisnog testiranja modela i mogućnosti nezavisne verifikacije istog. U okviru ovog poglavlja izvršena je i provera opravdanosti uvođenja ovakog jednog sistema kako sa aspekta krajnjih korisnika tako i sa aspekta poljoprivrednih proizvođača i prerađivača. Poglavlje osam predstavljaju sublimaciju rada, dajući ujedno zaključke i pravce daljeg istraživanja.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherУниверзитет Сингидунум, Студије при универзитетуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет Сингидунумen
dc.subject.classificationSoftversko inženjerstvosr
dc.titleModel primene identifikacionih tehnologija u procesu praćenja prehrambenih proizvodasr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractЦветковић, Драган; Aвлијаш, Горан; Поповић, Предраг; Тодоровић, Владимир; Модел примене идентификационих технологија у процесу праћења прехрамбених производа; Модел примене идентификационих технологија у процесу праћења прехрамбених производа;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/77517/bitstream_77517.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/77518/bitstream_77518.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18714


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record