Show simple item record

Assessing the properties of myocardial microcirculation in patients with different pathomorphological substrates before and after recanalization of the coronary chronic total occlusion

dc.contributor.advisorOstojić, Miodrag
dc.contributor.otherBeleslin, Branko
dc.contributor.otherStojković, Siniša
dc.contributor.otherPerišić, Zoran
dc.creatorDobrić, Milan
dc.date.accessioned2021-09-23T15:05:32Z
dc.date.available2021-09-23T15:05:32Z
dc.date.issued2021-06-09
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8273
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:24023/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=45059337
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18505
dc.description.abstractHronična totalna okluzija (CTO) koronarnih arterija definiše se kao kompletna okluzija koronarnih arterija bez protoka krvi (engl. Thrombolysis in Myocardial Infarction, TIMI 0) u okludiranom segmentu, koja traje duže od 3 meseca. Glavne karakteristike CTO lezija jesu postojanje manje ili više razvijenih kolateralnih krvnih sudova, kao i prisustvo manje ili veće količine vijabilnog miokarda u području vaskularizacije CTO. Rekanalizacija koronarne CTO se izvodi kako bi se poboljšala perfuzija miokarda u ishemijskoj teritoriji koju snabdeva hronično okludirana koronarna arterija. Rekanalizacija CTO i uspostavljanje normalnog anterogradnog protoka dovode do brzog smanjenja ili prestanka kolateralnog krvotoka, što se može uočiti u promeni cirkulatornih parametara donorske arterije kolaterala (frakcionom rezervom protoka – FFR, koronarnom rezervom protoka – CFVR, i dr). Neinvazivno merenje CFVR putem 2D Doppler ehokardiografije pre i nakon rekanalizacije CTO može značajno doprineti proceni hemodinamskih i funkcionalnih posledica rekanalizacije CTO, i dodatno objasniti patofiziološke mehanizme koji se odvijaju neposredno po otvaranju okludirane koronarne arterije. Cilj. Cilj ove studije je bio da se utvrdi veličina i smer promene funkcionalnih parametara mikrocirkulacije u koronarnim arterijama nakon uspešne rekanalizacije CTO, da se ispitaju faktori koji utiču na njihovu promenu, kao i da se ispita povezanost funkcionalnih parametara mikrocirkulacije sa ishemijom, vijabilnošću, segmentnom kinetikom leve komore i kvalitetom života bolesnika. Metode. U istraživanje je uključen 31 bolesnik sa jednom CTO lezijom na nativnim koronarnim arterijama koji su lečeni perkutanom koronarnom intervencijom (PCI). Kod svih bolesnika je pre PCI scintigrafijom miokarda (SPECT) potvrđeno postojanje vijabilnog miokarda u teritoriji vaskularizacije CTO, urađen je transtorakalni ehokardiografski pregled i stresehokardiografski test. Neinvazivni CFVR je izmeren transtorakalnim Doppler ehokardiografskim pregledom pre PCI, 24h posle PCI i 6 meseci nakon rekanalizacije CTO za arteriju koja je donor kolaterala, odnosno posle 24h i 6 meseci od intervencije za rekanalisanu (CTO) arteriju. Kod svih bolesnika gde je to bilo tehnički izvodljivo, tokom PCI procedure, urađena su i invazivna merenja CFVR pomoću koronarne žice sa Doppler senzorom za merenje brzine protoka. Promena kvaliteta života bolesnika procenjivana je pomoću Sijetl angina upitnika (SAQ - eng. Seattle Angina Questionnaire) pre PCI i 6 meseci nakon rekanalizacije CTO...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjecthronična totalna okluzija, koronarna rezerva protoka, koronarna bolest srcasr
dc.subjectchronic total occlusion, coronary flow velocity reserve, coronary artery diseaseen
dc.titleIspitivanje karakteristika mikrocirkulacije miokarda kod bolesnika sa različitim patomorfološkim supstratima pre i nakon otvaranja hronične totalne okluzije koronarne arterijesr
dc.title.alternativeAssessing the properties of myocardial microcirculation in patients with different pathomorphological substrates before and after recanalization of the coronary chronic total occlusionen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractОстојић, Миодраг; Перишић, Зоран; Стојковић, Синиша; Белеслин, Бранко; Добрић, Милан; Испитивање карактеристика микроциркулације миокарда код болесника са различитим патоморфолошким супстратима пре и након отварања хроничне тоталне оклузије коронарне артерије; Испитивање карактеристика микроциркулације миокарда код болесника са различитим патоморфолошким супстратима пре и након отварања хроничне тоталне оклузије коронарне артерије;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/76034/IzvestajKomisije11402.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/76033/Disertacija_11402.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18505


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record