Show simple item record

The effects of the implementation of information and communication technologies in the teaching process at higher education institutions

dc.contributor.advisorДенић, Небојша
dc.contributor.otherГлигорић, Ненад
dc.contributor.otherПавков, Иван
dc.contributor.otherЗакић, Александар
dc.creatorМилићевић, Виолета
dc.date.accessioned2021-09-01T10:58:26Z
dc.date.available2021-09-01T10:58:26Z
dc.date.issued2021-08-30
dc.identifier.urihttp://www.alfa.edu.rs/O-Univerzitetu/Repozitorijum/FIT-Violeta-Milicevic-8.6.2021sr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18486
dc.description.abstractИнтензиван развој савремених информационо-комуникационих технологија учинио је да наставни процес у високошколским установама није могућ без њихове свеобухватне примене. Обзиром да ефекти имплементације ових технологија нису исти у свим високошколским установама, циљ ове дисертације је да се анализирају њихови ефекти на процес наставе у одабраним установама. Ова истраживања су обухватила 10 факултета и три високе школе струковних студија којима је анкетирано 704 испитаника, од којих је 508 студената и 196 наставног особља. Након спроведене и статистички обрађене анкете посебно су анализирани резултати за обе групе испитаника. Резултати анкете студената анализирани су у функцији шест параметара: пола студената, година њихове старости, средина из које они долазе, места у којима студирају, високошколских установа у којима студирају и степена студија. Резултати анкете за наставно особље анализирани су у функцији пет параметара: пола наставног особља, година њихове старости, радног стажа у вискошколским установама, високошколских установа у којима су запослени и наставничког звања. Појединачно је анализиран утицај сваког наведеног параметра на: облик наставе, модел коришћења рачунара, оцену степена примене е-учења помоћу Мооdlе-а, оцену утицаја главних фактора на степен примене ИКТ-а, анализу степена праћења наставних планова из области ИКТ-а, примену WiFi на високошколским установама, оцену ефеката примене ИКТ на факултетима/високим школама, динамику примене рачунарске опреме и динамику примене рачунарских програма и материјала за учење. Посебан акценат је дат на компарацији добијених резултата тј. утврђивању колико се ставови студената и наставог особља поклапају, како на факултетима, тако и на високим школама струковних студија. На основу детаљног разматрања резултата анктете студената и наставног особља, као и прикупљених информација о тренутном стању информационо-комуникационих технологија у овим установама, идентификован је низ недостатака. Из тог разлога предложене су одређене сугестије са циљем повећања ефикасности употребе информационо-комуникационих технологија у наставном процесу на високошколским установама.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherУниверзитет „Алфа БК“, Факултет информационих технологија (ФИТ)sr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет „Алфа БК“en
dc.subjectИнформационo-комуникационе технологијеsr
dc.subjectвисокошколске установеsr
dc.subjectнаставни процесsr
dc.subject.classificationинформационо-комуникационе технологијеsr
dc.subject.classificationелектротехничко и рачунарско инжењерствоsr
dc.titleЕфекти имплементације информационо-комуникационих технологија у наставном процесу на високошколским установамаsr
dc.title.alternativeThe effects of the implementation of information and communication technologies in the teaching process at higher education institutionssr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NCsr
dcterms.abstractDenić, Nebojša; Zakić, Aleksandar; Gligorić, Nenad; Pavkov, Ivan; Milićević, Violeta; Efekti implementacije informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavnom procesu na visokoškolskim ustanovama;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/75962/bitstream_75962.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/75964/bitstream_75964.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/75963/bitstream_75963.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/75965/bitstream_75965.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18486


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record