Show simple item record

dc.contributor.advisorPesikan-Ljustanovic, Ljiljana
dc.contributor.otherDamjanov, Sava
dc.contributor.otherPerić, Dragoljub
dc.contributor.otherOpacic, Zorana
dc.contributor.otherTropin, Tijana
dc.contributor.otherPesikan-Ljustanovic, Ljiljana
dc.creatorMijic, Nemet, Ivana
dc.date.accessioned2021-06-30T10:34:20Z
dc.date.available2021-06-30T10:34:20Z
dc.date.issued2021-06-25
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija16173469602552.pdf?controlNumber=(BISIS)117675&fileName=16173469602552.pdf&id=17686&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=117675&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije16173469699975.pdf?controlNumber=(BISIS)117675&fileName=16173469699975.pdf&id=17687&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18441
dc.description.abstractPredmet istraživanja ove doktorske disertacije jesu najnovija kretanja u savremenom srpskom fantastičnom romanu za decu. Za korpus su odabrani romani Uroša Petrovića (Aven i jazopas u Zemlji Vauka, 2003, Peti leptir, 2007, Deca Bestragije, 2013, Karavan čudesa, 2016), Mine D. Todorović (Vir svetova, 2003, Gamiž, 2012, Magma, 2016) i Ivane Nešić (Zelenbabini darovi, 2013, Tajna nemuštog jezika, 2014). Reč je o delima samosvojnog umetničkog izraza koja su dovela do vrednosnog i recepcijskog preokreta u okviru dečje književne fantastike kod nas. Imajući u vidu da je u savremenoj srpskoj književnosti za decu fantastičan roman jedan od najvitalnijih i najuticajnijih žanrovskih modela, kojim se domaći istraživači, međutim, do sad nisu sistematski i podrobno (monografski) bavili, namera disertacije je da se analizom reprezentativnih dela utvrde poetičke dominante i konstante ovog žanra u srpskom kontekstu. Da bi se pristupilo određivanju strategija i modaliteta fantastike u srpskom romanu za decu bilo je neophodno dati opštiji pregled osnovnih teorijskih aspekata književnosti za decu i fantastike, kao i recepcije fantastične književnosti za decu u svetskim i domaćim okvirima, dok je središnji deo disertacije posvećen markiranju osnovnih poetičkih specifičnosti savremenog srpskog fantastičnog romana za decu, odnosno opisivanju i analiziranju postupaka oblikovanja fantastičnog narativa, tematsko-motivskog kompleksa, likova, prostora i vremena. U disertaciji je primenjen pluralizam metoda (tekstualna metoda, komparativna metoda, strukturalna metoda). Iako je težište na savremenom srpskom fantastičnom romanu za decu, specifičnost predmeta uslovila je fleksibilan, kontekstualan i komparativan pristup. Radi boljeg opšteg uvida, odabrana dela su postavljena u komparativni kontekst, koji čine pretežno dela anglofone i evropske književnosti. Poređenjem sa svetskim književnim tokovima uspostavljena je paralela između razvitka fantastičnog romana za decu u srpskoj i svetskoj književnosti i utvrđene su okolnosti njegovog nastanka. U celini gledano, naše istraživanje je pokazalo da savremena produkcija srpskog fantastičnog romana za decu dodiruje prepoznatljive modele i tipove fantastičnog, ali ih i prožima vlastitim poetičkim pristupima.sr
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectSrpska fantastična književnost za decu 21. vekasr
dc.subjectfantastični roman za decusr
dc.subjectpoetičke odlikesr
dc.titlePoetičke odlike fantastičnog romana za decu u srpskoj književnosti na početku 21. vekasr
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПесикан-Љустановиц, Љиљана; Дамјанов, Сава; Перић, Драгољуб; Песикан-Љустановиц, Љиљана; Опациц, Зорана; Тропин, Тијана; Мијиц, Немет, Ивана; Поетичке одлике фантастичног романа за децу у српској књижевности на почетку 21. века; Поетичке одлике фантастичног романа за децу у српској књижевности на почетку 21. века;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/72404/Disertacija_11240.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/72405/Izvestaj_komisije_11240.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18441


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record