Show simple item record

Cryptographic solutions of organization’s memory protection from the point of management’s knowledge

dc.contributor.advisorVeinović, Mladen
dc.contributor.otherMilosavljević, Milan
dc.contributor.otherSpalević, Petar
dc.creatorSavić, Dragan
dc.date.accessioned2021-06-29T13:16:23Z
dc.date.available2021-06-29T13:16:23Z
dc.date.issued2021-06-01
dc.identifier.urihttps://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/43313-kriptografska-resenja-zastite-memorije-organizacije-sa-stanovista-menadzmenta-znanjasr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18438
dc.description.abstractModerne kompanije se svakim danom suočavaju sa problemom opterećenosti velikom količinom informacija i podataka, a što otežava njihovo poslovanje i donošenje efikasnih poslovnih odluka. Pronalaženje nove suštine primene načina menadžmenta znanja u smislu efikasnog korišćenja memorije organizacije (znanja), predstavlja sve veću potrebu kompanija da unaprede svoje poslovanje. Isto tako, zaštita načina pristupanja memoriji organizacije (znanju kompanije), njegovoj razmeni i upravljanju njime, kompanije sve više posvećuju pažnju i stavljaju akcenat u svom poslovanju. Primena koncepta poslovne inteligencije u upravljanju memorije organizacije postaje neizostavan element strategije uspešnih kompanija. Integrisano automatizovano upravljanje memorijom organizacije (znanjem jedne kompanije), iako veoma složeno, predstavlja rešenje za interakciju menadžmenta znanja i informacione tehnologije. Time se stvara mogućnost potpunog objašnjavanja procesa donošenja odluka u jednoj kompaniji, ali i procesa toka dokumenata, informacija i podataka. Integrisanim automatizovanim upravljanjem memorijom organizacije, kompanija ostvaruje mogućnost dobijanja detaljnih podataka na osnovu kojih je olakšano konkretno poslovno odlučivanje. Takođe, ovde se javlja i zahtev za zaštitu jednog takvog integrisanog automatizo vanog procesa. U skladu sa određenim i usvojenim međunarodnim standardima (ISO 27001), menadžment u ovakvom sistemu kakav je memorija organizacije treba da osigura efikasnu implementaciju, praćenje i unapređenje sistema za rukovanje bezbednošću memorije organizacije. Zaštita i bezbednost memorije organizacije kroz kriptografska rešenje treba da zadovolji balans između zahteva korisnika, funkcionalnosti unutar memorije organizacije i potrebe zaštite osetljivih podataka i čuvanje njihovog integriteta. Ovakav integrisani automatizovani proces upravljanja memorijom organizacije predstavlja jedno rešenje koje bi svoju upotrebu moglo da nađe kako u oblasti učenja inteligentnih sistema, tako i u postojećim sistemima savremenog poslovnog odlučivanja. Jedan od predloženog načina rešenja zaštite integrisanog sistema za proces upravljanja memorijom organizacije u ovom radu biće i mogućnost snimanja u šifrovanom obliku, čime podaci postaju dostupni samo kroz informacioni sistem kompanije. U ovom radu biće predstavljeno sopstveno kriptografsko rešenje zaštite memorije organizacije sa stanovišta menadžmenta znanja. Pristup dokumentima i podacima će imati samo ovlašćeni korisnici sistema na osnovu definisanih dozvola pristupa. Autentičnost dokumenata i njihova nepromenljivost bi se obezbedila pomoću digitalnih potpisa, što predložena kriptografska rešenja obezbeđuju u skladu sa aktuelnim zakonskim propisima za elektronski dokument. Isto tako, biće razmotreni principi i modeli koji obezbeđuju i zaštitu podataka i privilegovan pristup podacima, a sve u cilju donošenja odluka zasnovanih na memoriji organizacije. Najbolji primer za ovakvu analizu su bezbednosno-informativne agencije, a brojni su primeri, kako dobrih organizacija, tako i propusta u njihovom radu.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherУниверзитет Сингидунум, Студије при универзитетуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет Сингидунумen
dc.subjectkriptografijasr
dc.subjectzaštita podatakasr
dc.subjectmemorija organizacijesr
dc.subjectmenadžment znanjasr
dc.subjectalgoritamsr
dc.subjectnapadsr
dc.subjectsimetrično i asimetrišno šifrovanjesr
dc.subjectdigitalni potpissr
dc.subject.classificationRačunarske naukesr
dc.titleKriptografska rešenja zaštite memorije organizacije sa stanovišta menadžmenta znanjasr
dc.title.alternativeCryptographic solutions of organization’s memory protection from the point of management’s knowledgesr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractВеиновић, Младен; Спалевић, Петар; Милосављевић, Милан; Савић, Драган; Криптографска решења заштите меморије организације са становишта менаджмента знања; Криптографска решења заштите меморије организације са становишта менаджмента знања;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/72382/bitstream_72382.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/72383/bitstream_72383.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18438


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record