Show simple item record

dc.contributor.advisorKostovic, Svetlana
dc.contributor.otherDjermanov, Jelena
dc.contributor.otherRadovic, Vera
dc.contributor.otherKostovic, Svetlana
dc.creatorTančić, Nataša
dc.date.accessioned2021-06-18T12:55:51Z
dc.date.available2021-06-18T12:55:51Z
dc.date.issued2021-05-20
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija161401900984586.pdf?controlNumber=(BISIS)117595&fileName=161401900984586.pdf&id=17529&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=117595&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije161401907506969.pdf?controlNumber=(BISIS)117595&fileName=161401907506969.pdf&id=17530&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije161401907506969.pdf?controlNumber=(BISIS)117595&fileName=161401907506969.pdf&id=17530
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18377
dc.description.abstractProfesionalni razvoj nastavnika je kompleksan i višeslojan fenomen koji se poslednjih decenija, u mnogim zemljama sveta, našao u središtu obrazovne politike i postao jedna od centralnih tema naučnih istraživanja usmernih na unapređenje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada savremene- inkluzivne škole. Predmet ovog rada je ispitivanje povezanosti faktora, kako iz spoljašnjeg okruženja, tako i iz unutrašnjeg, lično-psihološkog prostora nastavnika, kao pojedinca, sa njegovim profesionalnim razvojem u složenom inkluzivnom školskom kontekstu. Cilj istraživanja bio je da se utvrdi povezanostseta različitih: socio-demografskih, personalnih i kontekstualnih činilaca sa profesionalnim razvojem nastavnika, među njima utvrde determinišuči činioci i time da doprinos pouzdanijem građenju slike o aktuelnoj praksi profesionalnog usavršavanja nastavnika u inkluzivnoj školi kao savremenom školskom modelu.U radu su kao teorijska polazišta razmatrane:Teorija samoodređenja (Self –determination Theory) i dve teorije profesionanog razvoja poznatih američkih autora – teorija profesionalnog razvoja (General theory of professional development and choice) Donalda Supera, kao opšta teorija i teorija profesionalnog razvoja nastavnika (Theory of professional development of teachers) Ralfa Feslera kao domen-specifična.Ovim empirijskim istraživanjem obuhvaćen je uzorak od 265 nastavnika osnovnih škola na terotiriji grada Novog Sada. Opšti nalaz istraživanja ukazuje na postojanje jednog determinišućeg faktora -pozitivan stav nastavnika prema profesionalnom razvoju - koji ostvaruje najjaču povezanost sa učešćem nastavnika u različitim oblicima profesoinalnog razvoja. Drugi faktor koji ostvaruje znatno nižu ali značajnu pozitivnu povezanost sa profesionalnim razvojem je samoprocena kompetentnosti nastavnika. Ostali prediktori PRN u inkluzivnoj školi su visoko procenjena samoefikasnost u radu u inkluzivnim odeljenjima, starost i dužina radnog staža iz grupe sociodemografskih faktora. Dobijeni rezultati pokazuju da je osnovna determinanta profesionalnog razvoja na uzorku ispitnika, obuhvaćenih ovim istraživanjem, iz grupe personalnih faktora, što je u skladu sa postavkama teorije samoodređenja i Superove teorije profesionalnog razvoja.Nalazi istraživanja pretenduju da doprinesu građenju potpunije slike o aktuelnoj praksi profesionalnog usavršavanja nastavnika u inkluzivnoj školi, kao savremenom školskom modelui da budu podrška u kreiranju budućih obrazovnih politika na ovom području. Verujemo da rezultati istraživanja mogu biti značajni mnogim akterima u obrazovanju, naročito nastavnicima i direktorimau refleksiji vlastitog rada, kao podsticaj za građenje vlastitih kompetencija, profesionalni rast i razvoj, kao i afirmisanje inkluzivne klime i kulture škole.sr
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectProfesionalni razvoj nastavnikasr
dc.subjectstručnousavršavanjesr
dc.subjectinkluzijasr
dc.titleDeterminante profesionalnog razvojanastavnika u inkluzivnom školskom kontekstusr
dc.typeDoktorska disertacijasr
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/71933/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/71934/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18377


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess