Show simple item record

Determinante namere korišćenja usluga iz domena ekonomije deljenja kod milenijumske generacije u Republici Srbiji

dc.contributor.advisorSudarević Tomislav
dc.contributor.otherMarinković Veljko
dc.contributor.otherSudarević Tomislav
dc.contributor.otherMarić Dražen
dc.creatorБркљач, Милан
dc.date.accessioned2021-06-18T12:55:37Z
dc.date.available2021-06-18T12:55:37Z
dc.date.issued2021-02-23
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija160371862800058.pdf?controlNumber=(BISIS)115474&fileName=160371862800058.pdf&id=17015&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=115474&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije160371863540453.pdf?controlNumber=(BISIS)115474&fileName=160371863540453.pdf&id=17016&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije160371863540453.pdf?controlNumber=(BISIS)115474&fileName=160371863540453.pdf&id=17016
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18370
dc.description.abstractУ раду су представљена истраживања понашања потрошача услуга из домена економије дељења. Фокус истраживања је био на члановима миленијумске генерације у Републици Србији и утврђивању детерминанти намере коришћења услуга дељења смештаја и дељења вожње. Резултати анализа идентификују мотиве који руководе понашањем потрошача и представљају основу за дубље разумевање принципа на којима би требало заснивати маркетинг стратегије и тактике према посматраној циљној групи. Поред теоријских и практичних разматрања економије дељења, у раду је за тумачење прикупљених одговора испитаника и утврђивање карактера и релативног значаја детерминанти предложен и одговарајући структурни модел заснован на теорији планираног понашања. Добијени резултати потврђују полазне хипотезе истраживања и претпостављене мотиве који утичу на понашање потрошача. Резултати такође указују и на општи закључак да тржиште услуга економије дељења у Републици Србији у потрошачима миленијумске генерације има снажну основу за даљи развој.sr
dc.description.abstractU radu su predstavljena istraživanja ponašanja potrošača usluga iz domena ekonomije deljenja. Fokus istraživanja je bio na članovima milenijumske generacije u Republici Srbiji i utvrđivanju determinanti namere korišćenja usluga deljenja smeštaja i deljenja vožnje. Rezultati analiza identifikuju motive koji rukovode ponašanjem potrošača i predstavljaju osnovu za dublje razumevanje principa na kojima bi trebalo zasnivati marketing strategije i taktike prema posmatranoj ciljnoj grupi. Pored teorijskih i praktičnih razmatranja ekonomije deljenja, u radu je za tumačenje prikupljenih odgovora ispitanika i utvrđivanje karaktera i relativnog značaja determinanti predložen i odgovarajući strukturni model zasnovan na teoriji planiranog ponašanja. Dobijeni rezultati potvrđuju polazne hipoteze istraživanja i pretpostavljene motive koji utiču na ponašanje potrošača. Rezultati takođe ukazuju i na opšti zaključak da tržište usluga ekonomije deljenja u Republici Srbiji u potrošačima milenijumske generacije ima snažnu osnovu za dalji razvoj.sr
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Економски факултет, Суботицаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectекономија дељењаsr
dc.subjectekonomija deljenjasr
dc.subjectsharing economyen
dc.subjectusluge deljenja smeštajasr
dc.subjectusluge deljenja vožnjesr
dc.subjectponašanje potrošačasr
dc.subjectmilenijumska generacijasr
dc.subjectnamera korišćenja usluga deljenjasr
dc.subjectteorija planiranog ponašanjasr
dc.subjectуслуге дељења смештајаsr
dc.subjectуслуге дељења вожњеsr
dc.subjectпонашање потрошачаsr
dc.subjectмиленијумска генерацијаsr
dc.subjectнамера коришћења услуга дељењаsr
dc.subjectтеорија планираног понашањаsr
dc.subjectaccommodation sharing servicesen
dc.subjectridesharing servicesen
dc.subjectconsumer behavioren
dc.subjectmillennial generationen
dc.subjectintention to use sharing economy servicesen
dc.subjectTheory of Planned Behavioren
dc.titleДетерминанте намере коришћења услуга из домена економије дељења код миленијумске генерације у Републици Србијиsr
dc.title.alternativeDeterminante namere korišćenja usluga iz domena ekonomije deljenja kod milenijumske generacije u Republici Srbijisr
dc.typeDoktorska disertacijasr
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/71913/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/71912/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18370


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess