Show simple item record

Višekriterijumska optimalna alokacija distribuiranih generatorskih resursa u distributivnoj mreži

dc.contributor.advisorSarić Andrija
dc.contributor.otherVidović Predrag
dc.contributor.otherĐurišić Željko
dc.contributor.otherĐukić Savo
dc.contributor.otherStrezoski Luka
dc.contributor.otherSarić Andrija
dc.creatorKarimi Madahi Seyed Siavash
dc.date.accessioned2021-06-01T09:23:24Z
dc.date.available2021-06-01T09:23:24Z
dc.date.issued2021-04-26
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija161035420718798.pdf?controlNumber=(BISIS)117459&fileName=161035420718798.pdf&id=17421&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=117459&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije161035422003455.pdf?controlNumber=(BISIS)117459&fileName=161035422003455.pdf&id=17422&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18344
dc.description.abstractУ овој докторској дисертацији предложен је нови вишекритеријумски алгоритам и функција циља за оптимално одређивање величине и истовремене алокације обновљивих и необновљивих дистрибуираних генераторских ресурса. Предложени алгоритам примењен је на мрежи са 115 чвора и то на 63/20 kV трансформаторској станици са 20 kV стране. У предложеној функцији циља су сви важни технички и економски фактори узети у обзир, као и важна ограничења, као што су ниво пенетрације дистрибуираних генератора и буџетска ограничења. Свим факторима функције циља додељене су одговарајуће новчане вредности. Ради смањења времена оптимизације, предложена је нова математичка формулација за алокацију обновљивих дистрибуираних генераторских ресурса. Генетски алгоритам је коришћен за минимизацију функције циља. За обновљиве дистрибуиране генераторске ресурсе узете су фотонапонски панели и ветротурбине, а за необновљиве генераторске ресурсе узете су гасне турбине.sr
dc.description.abstractU ovoj doktorskoj disertaciji predložen je novi višekriterijumski algoritam i funkcija cilja za optimalno određivanje veličine i istovremene alokacije obnovljivih i neobnovljivih distribuiranih generatorskih resursa. Predloženi algoritam primenjen je na mreži sa 115 čvora i to na 63/20 kV transformatorskoj stanici sa 20 kV strane. U predloženoj funkciji cilja su svi važni tehnički i ekonomski faktori uzeti u obzir, kao i važna ograničenja, kao što su nivo penetracije distribuiranih generatora i budžetska ograničenja. Svim faktorima funkcije cilja dodeljene su odgovarajuće novčane vrednosti. Radi smanjenja vremena optimizacije, predložena je nova matematička formulacija za alokaciju obnovljivih distribuiranih generatorskih resursa. Genetski algoritam je korišćen za minimizaciju funkcije cilja. Za obnovljive distribuirane generatorske resurse uzete su fotonaponski paneli i vetroturbine, a za neobnovljive generatorske resurse uzete su gasne turbine.sr
dc.description.abstractIn this PhD thesis is proposed a new multi-criteria algorithm and objective function for simultaneously optimal sizing and allocation of renewable and non-renewable DG resources. The proposed algorithm is implemented on 115 buses network on 63/20 kV substations at 20 kV levels. In the proposed objective function all important technical and economic factors as well as important constraints, such as penetration level of DGs and budget constraint, are considered. All factors in the objective function are assigned to monetary values. To reduce the run-time optimization, a new mathematical formulation is introduced for the allocation of renewable DG resources. The genetic algorithm is employed to minimize the objective function. For renewable DG resources photovoltaic panels and wind turbines, and for nonrenewable DG resources gas turbines are considered.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет техничких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectАлокацијаsr
dc.subjectAlokacijasr
dc.subjectAllocationen
dc.subjectдистрибуирани генераториsr
dc.subjectвишекритеријумскиsr
dc.subjectоптимизацијаsr
dc.subjectодређивање величинеsr
dc.subjectdistributed generationen
dc.subjectmulticriteriaen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectsizingen
dc.subjectdistribuirani generatorisr
dc.subjectvišekriterijumskisr
dc.subjectoptimizacijasr
dc.subjectodređivanje veličinesr
dc.titleВишекритеријумска оптимална алокација дистрибуираних генераторских ресурса у дистрибутивној мрежиsr
dc.title.alternativeVišekriterijumska optimalna alokacija distribuiranih generatorskih resursa u distributivnoj mrežisr
dc.title.alternativeMulticriteria optimal allocation of distributed generation resources in thedistribution networken
dc.typeDoktorska disertacijasr
dc.rights.licenseBY
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/71709/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/71708/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18344


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess