Show simple item record

Serbian State Guard: 1942-1944

dc.contributor.advisorDimić, Ljubodrag
dc.contributor.otherRadojević, Mira
dc.contributor.otherRistović, Milan
dc.contributor.otherDimitrijević, Bojan B.
dc.contributor.otherŽivotić, Aleksandar
dc.creatorStambolija, Nebojša
dc.date.accessioned2021-05-07T12:48:30Z
dc.date.available2021-05-07T12:48:30Z
dc.date.issued2021-02-12
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8108
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23612/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=31909897
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18289
dc.description.abstractПредмет овог истраживања је Српска државна стража – формација створена почетком марта 1942. године. Настала је из потребе окупатора и колаборациониста за једном јачом и организованијом јединицом која би се успешније супротставила устаничким снагама на територији Србије. Примарни циљ нашег истраживања био је реконструкција структуре, организације, начина деловања, оружаних активности и поменуте формације у окупираној Србији. Настала на бази предратне жандармерије, у специфичним условима ратног хаоса на простору Србије, она је задржала свој првенствени полицијски карактер, иако је по потреби стварала веће и покретније војне формације. Реорганизација система немачке окупационе власти праћена је и променама у ингеренцији и реорганизацијама и у овој колаборационистичкој формацији. Један од циљева је био и установљавање степена самосталности, односно подређености Српске државне страже од окупатора. Циљ нам је био и да дефинишемо где је све у животу окупиране Србије Српска државна стража присутна, какав је њен однос са осталим колаборационистичким формацијама и који су њени задаци. Нестална и хаотична ситуација грађанског рата на простору Србије и заједнички антикомунистички карактер наметала је Српској државној стражи могућност сарадње и савезништва са ројалистичким покретом отпора па смо покушали и да објаснимо тај сложени однос. Напослетку, представљена је и судбина ове формације након њеног укључења у редове Југословенске војске у отаџбини и одласка у емиграцију. Првенствено је коришћена грађа похрањена у Војном архиву у Београду, пре свега фонд „Недићева архива“. Такође нам је користила и грађа похрањена у Архиву Југославије, Историјском архиву Београда, Архиву Србије, Дипломатском архиву Министарства спољних послова Републике Србије, као и из локалних историјских архива у Нишу и Крушевцу. Поред необјављене, коришћена је и објављена грађа, као и неколико стотина књига, чланака, расправа и мемоарских записа.sr
dc.description.abstractThe subject of this research is the Serbian State Guard - a formation created in early March 1942. It arose out of the need of the occupiers and collaborators for a stronger and more organized unit that would more successfully confront the rebel forces in the territory of Serbia. The primary objective of our research was the reconstruction of the structure, organization, mode of operation, armed activities, and formation in occupied Serbia. Created on the basis of the pre-war gendarmerie, in the specific conditions of war chaos in Serbia, it retained its primary police character, although it created larger and more mobile military formations when needed. The reorganization of the German occupying power system was also accompanied by changes in the powers and reorganizations in this collaborationist formation. One of the goals was to establish the degree of independence, that is, the subordination of the Serbian State Guard from the occupiers. Our goal was also to define where Serbian State Guard was present in the occupied Serbia, what its relationship with other collaborationist formations was, and what its tasks were. The unstable and chaotic situation of the civil war in Serbia and the common anti-communist character imposed on the Serbian State Guard the possibility of cooperation and alliance with the royalist resistance movement, so we tried to explain this complex relationship. Finally, the fate of this formation after its inclusion in the ranks of the Yugoslav Army in the homeland and its departure for emigration was presented. The material used was primarily stored in the Military Archive in Belgrade, primarily the Nedić Archive. We have also used material stored in the Archives of Yugoslavia, the Belgrade Historical Archives, the Archives of Serbia, the Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia, as well as from the local historical archives in Niš and Kruševac. In addition to unpublished material, published material was used as well as several hundred books, articles, discussions, and memoirsen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectСрпска државна стражаsr
dc.subjectSerbian State Guarden
dc.subjectколаборацијаsr
dc.subjectМилан Недићsr
dc.subjectСтеван Радовановићsr
dc.subjectБоривоје Јонићsr
dc.subjectокупацијаsr
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectДруги светски ратsr
dc.subjectжандармерија, Трећи рајхsr
dc.subjectcollaborationen
dc.subjectMilan Nedićen
dc.subjectStevan Radovanović, Borivoje Jonićen
dc.subjectoccupationen
dc.subjectSerbiaen
dc.subjectWorld War Twoen
dc.subjectGendarmerieen
dc.subjectThird Reichen
dc.titleСрпска државна стража: 1942-1944.sr
dc.title.alternativeSerbian State Guard: 1942-1944en
dc.typePhD thesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractДимић, Љубодраг; Ристовић, Милан; Радојевић, Мира; Димитријевић, Бојан Б.; Животић, Aлександар; Стамболија, Небојша; Srpska državna straža: 1942-1944.;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/71313/IzvestajKomisije28685.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/71312/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18289


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record