Show simple item record

Investigation into the impact of protective and risk factors on burnout syndrome of teachers working in regular schools and schools for children with intellectual disability

dc.contributor.advisorMihajlović, Goran
dc.contributor.otherIgnjatović Ristić, Dragana
dc.contributor.otherHinić, Darko
dc.contributor.otherMilovanović, Srđan
dc.creatorJovanović, Vesna
dc.date.accessioned2021-04-19T09:37:36Z
dc.date.available2021-04-19T09:37:36Z
dc.date.issued2021-02-09
dc.identifier.urihttp://eteze.kg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7933
dc.identifier.urihttps://fedorakg.kg.ac.rs/fedora/get/o:1327/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18245
dc.descriptionSažetak Uvod: Sindrom izgaranja predstavlja stanje fizičke, emocionalne i mentalne iscrpljenosti koje rezultira iz rada sa ljudima u emocionalno zahtevnim situacijama. Brojna istraživanja ističu značaj osobina ličnosti, organizacionih faktora i socijalne podrške u razvoju sindroma izgaranja. Cilj: Glavni cilj studije je ispitivanje stepena izraženosti sindroma izgaranja, i povezanosti sindroma izgaranja sa individualno-psihološkim, organizacionim i sredinskim faktorima kod nastavnika specijalnog i redovnog obrazovanja. Cilj je i utvrđivanje potencijalnih protektivnih i faktora rizika za sindrom izgaranja kod nastavnika. Materijal i metod: U ovoj korelacionoj studiji preseka učestvovalo je 317 nastavnika (122 defektologa i 38 nedefektologa nastavnika u školama za intelektualno ometenu decu, i 157 nastavnika iz redovnih osnovnih škola) na teritoriji Beograda. U istraživanju su korišćeni: Maslač skala za procenu sindroma izgaranja na radu, Skala za procenu asertivnosti, Rozenbergova skala samopoštovanja, Skala nastavničke samoefikasnosti, Upitnik karakteristika posla, i Multidimenzionalna skala opažene socijalne podrške. Rezultati: Najznačajniji prediktori sindroma izagaranja defektologa su: samopoštovanje, efikasnost upravljanja odeljenjem, radno okruženje, ali i podrška rukovodioca, asertivnost, efikasnost strategija učenja i radni staž. Najvažniji prediktori izgaranja nastavnika redovnog obrazovanja su: samopoštovanje, efikasno učenje učenika, podrška rukovodioca i kolega, kvantitativni zahtevi, ali i asertivnost, kontrola nad radom i radni staž. Najviša zastupljenost visokih nivoa izgaranja zabeležena je na supskali emocionalne iscrpljenosti i iznosi 38%, 47% i 39% (redom: defektolozi, nedefektolozi u specijalnim školama i nastavnici redovnih škola). Zaključak: Individualno-psihološki i organizacioni faktori su se izdvojili kao bitan prediktor sindroma izgaranja u nastavničkoj profesiji, što ukazuje na značaj ispitivanja uticaja ovih faktora i u drugim profesijama koje se odlikuju specifičnim zahtevima i potrebama dubljeg emotivnog investiranja tokom radnog procesa.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Крагујевцуsr
dc.subjectsindrom izgaranjasr
dc.subjectburnout syndromeen
dc.subjectchildren with mental disabilityen
dc.subjectindividual psychological factorsen
dc.subjectjob characteristicsen
dc.subjectsocial supporten
dc.subjectspecial and regular schoolsen
dc.subjectintelektualno ometena decasr
dc.subjectindividualnopsihološki faktorisr
dc.subjectkarakteristike poslasr
dc.subjectsocijalna podrškasr
dc.subjectspecijalne i redovne školesr
dc.titleIspitivanje uticaja protektivnih i faktora rizika na sindrom izgaranja nastavnika koji realizuju nastavu u redovnim i školama za intelektualno ometenu decusr
dc.title.alternativeInvestigation into the impact of protective and risk factors on burnout syndrome of teachers working in regular schools and schools for children with intellectual disabilityen
dc.typePhD thesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/70992/Izvestaj_Vesna_Jovanovic_Medicina.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/70991/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18245


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess