Show simple item record

Estimation of the eye lens dose based on the whole body dosemeter in interventional procedures using experimental and computational dosimetry

dc.contributor.advisorCiraj-Bjelac, Olivera
dc.contributor.otherVujisić, Miloš
dc.contributor.otherStanković, Koviljka
dc.contributor.otherStanković-Petrović, Jelena
dc.creatorBožović, Predrag
dc.date.accessioned2021-04-11T11:40:25Z
dc.date.available2021-04-11T11:40:25Z
dc.date.issued2021-02-11
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8036
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23454/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=35551497
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18184
dc.description.abstractПримена X-зрачења у интервентним процедурама у значајном је порасту у погледу броја процедура и у погледу њихове комплексности, што има за последицу и повећање дозе за пацијнете и особља. Међународна комисија за заштиту од зрачења (ICRP) смањила је годишњу граничну вредност дозe за очно сочиво са 150 mSv на 20 mSv што је довело у истраживачки фокус област дозиметрије за очнг сочиво и поставила низ изазова, укључујући и развоје нових метода за мониторинг очног сочива, адекватних за имплементацију у клиничком окружењу. Циљ овог рада је унапређење ефикасности индивидуалног мониторинга у интервеним процедурама путем одређвања оптималне позиција дозиметра за цело тело. Истраживање је базирано на претпоставци да се резулет мерења дозе путем дозиметра за цело тело који је позициониран преко заштитне кецеље, за све комбинације личних и колективних заштитних средстава може довести у вез са дозом за очно сочиво. Монте Карло симулације коришћење су за израчунавање конверзионих коефицијената, чиме су одређене корелације дозе за очно сочиво у оперативној величини Hp(3) са дозом за цело тело исказаној у оперативној дозиметријској величини Hp(10). Вредности конверзионих фактора верификоване су компарацијом са резултатима експерименталне дозиметрије у клиничким условима. Одређени конверзиони коефицијенти који повезују Hp(3) и Hp(10) за лево/десно око износе 1.03 /0.83, 1.28 /1.06 и 1.36 /1.06, за позиције лекара, инструментарке и рендген техничара, респективно. Одговарајући фактори смањења дозе за очно сочиво за различите комбинације заштитних средстава износе 178, 5 и 6. Најбоља процена дозе за очно сочиво добија позиционирањем дозиметра за цело тело централно, у висини штитасте жлезде а резулати дају практично решење за процену дозе за очно сочиво.sr
dc.description.abstractThe use of X-rays for interventional procedures has increased in recent years, both in terms of number of procedures and their complexity, which contributed to the increased exposure to staff and patients. The fact that International Commission on Radiological Protection (ICRP) decreased the annual dose limit for the eye lens from 150 mSv to 20 mSv caused an increased interest in eye lens dosimetry challenging the scientific committee for the development of new calibration procedures, eye lens dosemeters and eye lens monitoring procedures in order to implement them in real-life workplace situations. The purpose of this work is to enhance efficiency of individual monitoring in interventional procedures by determination of optimal position od the whole body dosimeter, assuming that dose measured using the whole body dosimeter located above the protective tools is related to the dose to the lens the eye, for all possible combinations of protective tools and all staff members. Monte Carlo simulations were used to calculate conversion factors from operational quantity Hp(10) to Hp(3) in order to correlate eye lens doses with whole body and thyroid doses during fluoroscopically guided interventional procedures. The conversion factors from Hp(10) to Hp(3) for left/right eye were: 1.03/0.83, 1.28/1.06 and 1.36/1.06 for positions of the first operator, nurse and radiographer, respectively. The corresponding eye lens dose reduction factors for different combinations of protective tools were 178, 5 and 6. The optimal position of the whole body dosimeter on the operator’s body is central, at the level of collar. The present study presents a pracical way to estimate the eye lens dose from the whole body dosemeters postioned above the protective tools.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Електротехнички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectдоза за очно сочивоsr
dc.subjecteye lens dosimetryen
dc.subjectинтервентне процедуреsr
dc.subjectМонте Карло симулацијеsr
dc.subjectinterventional proceduresen
dc.subjectMonte Carlo simulationsen
dc.titleПроцена дозе за очно сочиво у интервентним процедурама на основу дозиметра за цело тело применом метода експерименталне и рачунарске дозиметријеsr
dc.title.alternativeEstimation of the eye lens dose based on the whole body dosemeter in interventional procedures using experimental and computational dosimetryen
dc.typePhD thesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЦирај-Бјелац, Оливера; Станковић, Ковиљка; Станковић-Петровић, Јелена; Вујисић, Милош; Божовић, Предраг; Procena doze za očno sočivo u interventnim procedurama na osnovu dozimetra za celo telo primenom metoda eksperimentalne i računarske dozimetrije;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/70652/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/70653/IzvestajKomisije28547.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18184


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record