Show simple item record

Translation as a place of language contact and language change in translations of popular psichology literature Перевод как место языкового контакта и языкового изменения на примере перевода книг из области популярной психологии

dc.contributor.advisorČudić, Marko
dc.creatorSimunović Poluga, Jelena
dc.date.accessioned2021-04-05T12:08:31Z
dc.date.available2021-04-05T12:08:31Z
dc.date.issued2019-09-01
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8020
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23446/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=33455881
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18181
dc.description.abstractCiljevi ovog rada mogu se podijeliti, kako oni proizilaze iz samog naslova, na one koji se odnose na prevod kao mjesto kontakta i one koji se odnose na jezičke promjene. Prije svega, željeli smo da ovom jezičkom kontaktu pristupimo iz novog ugla, tj. da prevod posmatramo kao mjesto kontakta. To je značilo promjenu postojeće paradigme prema kojoj se istraživači, koji se uglavnom bave neposrednim jezičkim kontaktima (Weinreich 1968, Haugen 1988, i kod nas Filipović 1986, Ajduković 2004), većinom se koncentrišu na bilingvalne govornike kao mjesto jezičkog kontakta. Ajduković (2004) pored bilingvalnog govornika pominje i monolingvala kao mjesto jezičkog kontakta, a napominje da je za neke autore bilingvizam obavezan uslov i da je sami prevod istovremeno jezički kontakt i bilingvalna pojava. Međutim, kako se u našem radu bavimo posrednim kontaktom mjesto kontakta predstavlja bilingvalni prevodioc, ali kako se ne radi o govoru već pisanom tekstu koji zahtijeva izvjesne konvencije smatramo da mjesto na kome vidimo rezultate kontakta predstavlja prevod...sr
dc.description.abstractThe goals of this paper can be divided, as indicated in the title itself, into those that refer to translation as a site of contact and those that refer to language changes. First of all, it was our intention to approach this language contact from a new angle, i.e. to consider translation as a locus of contact. This implied a change in the existing paradigm, according to which those researchers who predominantly deal with direct language contacts (Weinreich 1968, Haugen 1988, and in our region Filipović 1986 and Ajduković 2004) concentrate mostly on bilingual speakers as a locus of language contact. Besides bilingual speakers, Ajduković (2004) also mentions monolingual speakers as a site of language contact and remarks that, for some authors, bilingualism is considered a necessary condition for this to occur and that translation itself is simultaneously both language contact and a bilingual occurrence. However, as we are dealing with indirect contact in our thesis, the site of contact is, the bilingual translator, but since we are not dealing with speech but written text, which demands certain conventions, we deem that the site where we see the results of language contact is translation...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectjezički kontaktsr
dc.subjectlanguage contacten
dc.subjectlanguage impacten
dc.subjecttranslation as site of contacten
dc.subjecttranslation-induced language changeen
dc.subjectideologiesen
dc.subjectjezički uticajsr
dc.subjectprevod kao mjesto kontaktasr
dc.subjectjezičke promjene pod uticajem prevodasr
dc.subjectideologijesr
dc.titlePrevod kao mjesto jezičkog kontakta i jezičke promjene na primjeru prevoda knjiga iz oblasti popularne psihologijesr
dc.title.alternativeTranslation as a place of language contact and language change in translations of popular psichology literature Перевод как место языкового контакта и языкового изменения на примере перевода книг из области популярной психологииen
dc.typePhD thesis
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractЧудић, Марко; Симуновић Полуга, Јелена; Превод као мјесто језичког контакта и језичке промјене на примјеру превода књига из области популарне психологије; Превод као мјесто језичког контакта и језичке промјене на примјеру превода књига из области популарне психологије;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/70583/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/70584/IzvestajKomisije28543.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18181


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record