Show simple item record

Сенсорная обработка и дефицит внимания у детей с расстройством аутистического спектра

dc.contributor.advisorGlumbić, Nenad
dc.contributor.otherĐorđević, Mirjana
dc.contributor.otherStokić, Miodrag
dc.creatorNenadović, Vanja
dc.date.accessioned2021-03-23T10:46:51Z
dc.date.available2021-03-23T10:46:51Z
dc.date.issued2020-09-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8001
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23383/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=33347849
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18165
dc.description.abstractДефицити пажње су значајан и свеприсутан симптом у оквиру поремећаја из спектра аутизма (ПСА у даљем тексту). Неки аутори претпостављају да неадекватна модулација пажње може бити у вези са тешкоћама у сензорном процесирању информација. Циљ истраживања био је утврдити да ли 1) постоје разлике у деангажовању и оријентацији пажње током полуструктуиране игре, између испитаника са ПСА у односу на оне са специфичним језичким поремећајем (СЈП у даљем тексту) и на типичну популацију, 2) постоји повезаност између специфичности пажње и сензорног процесирања, 3) постоје групне разлике, на нивоу електрофизиолошких функција мерених ЕЕГ-ом. Узорак је био састављен од 90 испитаника узраста три до шест година, са дијагнозом ПСА, СЈП и онима типичног развоја. Резултати указују на разлике у деангажовању и оријентацији пажње код ПСА, поређено са групом са СЈП и групом типичног развоја. Група са ПСА имала је већи број епизода пролонгираног деангажовања пажње, мањи број промена фокуса пажње са особе на особу и са особе на предмет, као и већу латенцу приликом одазивања на позив по имену. Утврђене су групне разлике у сензорном процесирању, док веза између сензорне обраде и пажње није уочена. Евидентиране су групне разлике на нивоу ЕЕГ-а, у оквиру тета и алфа фреквентног опсега. Закључује се да постоје специфичности у домену деангажовања и оријентације пажње код деце са ПСА. Унутар ПСА, истиче се већа учесталост сензорних профила који указују на повлачење из социјалне средине. Разлике у ЕЕГ мерама детектоване су претежно изнад моторичког и сензомоторичког кортекса, могу се довести у везу са сметњама на нивоу пажње, сензорне и моторичке обраде и интеграције које популација са ПСА испољава. Атипичности ЕЕГ-а у оквиру мирног стања упућују на претпоставку да постоје трајна или хронична стања ексцитабилности код ПСАsr
dc.description.abstractAttention deficits are a significant and pervasive symptom in autism spectrum disorder (ASD in further text). Some authors presume that inadequate attentional modulation could be partially explained by sensory processing difficulties. The aim of the study presented within this dissertation was to determine if differences existed in attention disengagement and attention orientation, examined within a semi-structured play session, in children with ASD. This group was compared with SLI children and the typical population. The second goal was to establish whether an association existed between these aspects of attention and sensory processing. Finally, the study examined group differences at the level of electrophysiology. The sample consisted of 90 participants aged three to six. Results point to differences in disengagement and orientation in participants with ASD, compared to participants with SLI and the typical population. Participants within the ASD group tended to have more frequent episodes of prolonged disengagement of attention, less changes of focus from person to object and from person to person as well as longer latencies in orienting to name. Group differences were also established for sensory processing. The last segment of analysis points to group differences at the electrophysiological level, between the ASD, SLI and typical group. Based on the empirical data, we can conclude that children with ASD have shown atypical disengagement and orientation. Sensory abnormalities were also shown as well as profiles which include withdrawal from the social field. However, no associations were found between atypical attention and sensory processing. Electrophysiological analysis has shown atypical neural oscillations registered mostly over the motor and sensorimotor cortex. These results can be tied to attention, motor and sensory difficulties, as well as sensory integration difficulties seen in the ASD population. Atypical neural oscillations in the resting state point to possible continuous and chronic states of excitability within ASDen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectдеангажовање пажње, оријентација пажње, сензорно процесирање, опсервација, сензорни профил, ЕЕГ, тета фреквентни опсег, алфа фреквентни опсегsr
dc.subjectattention disengagement, attention orientation, sensory processing, sensory profile, EEG, theta frequency range, alpha frequency rangeen
dc.titleСензорно процесирање и дефицити пажње код деце са аутистичким спектром поремећајаsr
dc.title.alternativeСенсорная обработка и дефицит внимания у детей с расстройством аутистического спектраen
dc.typePhD thesis
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/70413/IzvestajKomisije28513.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/70412/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record