Show simple item record

The role and significance of employee motivation in hotel company business politics

dc.contributor.advisorČerović, Slobodan
dc.contributor.otherPopesku, Jovan
dc.contributor.otherDjoković, Filip
dc.creatorStanišić, Nataša
dc.date.accessioned2021-03-19T11:24:46Z
dc.date.available2021-03-19T11:24:46Z
dc.date.issued2021-03-03
dc.identifier.urihttps://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/43304-uloga-i-znacaj-motivacije-zaposlenih-u-poslovnoj-politici-hotelskih-preduzecasr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18131
dc.description.abstractUzimajući u obzir praktične i teorijske probleme fenomena motivacije nameće se pitanje da li je dovoljno da se organizacije isključivo fokusiraju na upravljanje motivacijom sa aspekta novčanih podsticaja i ekstrinzičkih faktora kako bi poboljšali radni učinak i zadovoljstvo poslom zaposlenih. Teorija samodeterminacije kao polazna osnova ove disertacije ukazuje na postojanje različitih tipova motivacije koji se razlikuju prema stepenu samoodređenosti. U skladu sa njenim postavkama različiti tipovi motivacije su raspoređeni na motivacionom kontinuumu. Na jednom kraju kontinuuma se nalazi najautonomniji, odnosno najodređeniji tip motivacije – intrinzička motivacija. Nasuprot njoj na drugom kraju kontinuuma se nalazi amotivacija odnosno nemotivisanost. Između ova dva tipa motivacije nalaze se različiti oblici ekstrinzičke motivacije koji se takođe razlikuju prema stepenu autonomije i samoodređenosti. U okviru ove disertacije predstavljena je primenljivost osnovnih postulata Teorije samodeterminacije na uzorku zaposlenih u hotelijerstvu u Republici Srbiji sa ciljem unapređenja motivacionih tehnika i metoda. Autor razmatra u kojoj meri faktori socijalnog okruženja poput radne klime i vrste posla utiču na strukturu motivacije (autonomna/kontrolisana/amotivacija), a preko nje i na zadovoljstvo poslom i psihičko blagostanje pojedinca. Istraživanje je sprovedeno na uzorku zaposlenih u hotelima sa 4 i 5 zvezdica u Beogradu. Prikupljeni podaci su obrađeni primenom statističkog programa SPSS, verzija 23. Za analizu podataka koristili smo: deskriptivnu analizu (aritmetičku sredinu, standardnu devijaciju), Kronbahov Alfa-koeficijent za utvrđivanje pouzdanosti korišćenih skala na ispitivanom uzorku i statistiku zaključivanja. U cilju ispitivanja povezanosti kao i razlika po merenim svojstvima korišćeni su Pirsonov koeficijent korelacije, T-test i analiza varijanse. Istraživanje sprovedeno u ovoj disertaciji potvrđuje primenljivost postulata Teorije samodeterminacije na radni kontekst.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherУниверзитет Сингидунум, Студије при универзитетуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет Сингидунумen
dc.subjectintrinzička motivacijasr
dc.subjectekstrinzička motivacijasr
dc.subjectbazične psihološke potrebesr
dc.subjectmotivacija za radsr
dc.subject.classificationMenadžment i biznissr
dc.titleUloga i značaj motivacije zaposlenih u poslovnoj politici hotelskih preduzećasr
dc.title.alternativeThe role and significance of employee motivation in hotel company business politicssr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractЧеровић, Слободан; Попеску, Јован; Дјоковић, Филип; Станишић, Наташа; Улога и значај мотивације запослених у пословној политици хотелских предузећа; Улога и значај мотивације запослених у пословној политици хотелских предузећа;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/70295/bitstream_70295.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/70296/bitstream_70296.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18131


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record