Show simple item record

dc.contributor.advisorЋирић, Растко
dc.contributor.otherСмолчић Макуљевић, Светлана
dc.contributor.otherЈованић, Александра
dc.contributor.otherДимчић, Драган
dc.contributor.otherКукић, Растко
dc.creatorКузмановић, Борис
dc.date.accessioned2021-03-18T10:04:22Z
dc.date.available2021-03-18T10:04:22Z
dc.date.issued2020-02-12
dc.date.submitted2020-10-14
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/468
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18122
dc.description.abstract„Епохални Београд“ представљам у облику интерактивне књиге комбиноване са аналогним и дигиталним елементима. Мотив рада је град Београд као непобедиви јунак минулих времена у којима је растао, мењао се, падао и поново дизао. Његове противречности иду хармонично подруку чинећи га у оку посматрача који у њему живи или само пролази, истовремено, и једноставан и комликован и леп и ружан, узак и простран. Слојеви наталожених историјских догађаја, различитих културолошких дискурса цивилизација и народа, градили су и обликовали његов данашњи изглед и значај који поседује, апстракцију коју осећамо у ваздуху и ритам који пулсира из земље. Коегистенција тих и таквих узрока и последица, мотива и догађаја, буде у човеку ствараоца који креира и изналази потребу да те импулсе каналише, разложи и представи их у виду слике, звука или приче - да остави траг. Овако формиран облик интерактивне књиге, представља и презентује историју града на сликовит и једноставно читљив начин који пре свега за потребу има да анимира читаоца и помогне му да лакше увиди, пронађе и обједини битне чињенице о неком месту. Презентовање града кроз девет историјских епоха захтевало је од (сваке епохе појединачно) компресовање догађаја у јединствену композициону целину, кроз приказе многобројних сегмената у форми дигиталне илустрације, како би читалац „осетио“ у једном даху, дух времена и епохе. Илустрована композиција, у којој је смештено мноштво детаља, чини целокупну слику заокруженом; визуелним наративом духовитим и на моменте хаотичним. Пратећом апликацијом, која се покреће кјуар кодом учитаним са мапе (QR-кодa)1 и проширеном тј. помешаном стварношћу АR/MR, читалац ове књиге, може детаљније да се информтише о важним чињеницама датумима, именима, несвакидашњим догађајима. "Epochal Belgrade" presents itself to us in the form of an interactive book, Belgrade as an invincible hero of the past times in which it grew, changed, fell and rose again, defended itself in the won and lost battles, remaining proudly attached to the archetypal principle of the guards and defenders, but never victims. Its contradictions go harmoniously to the area, making it in the eye of the beholder who lives in it or just passes away, at the same time, both simple and complex and beautiful and ugly, narrow and spacious. The layers of accumulated historical events, the various cultural discourses of civilizations and nations, built and shaped its present appearance and the significance it possesses, the abstraction we feel in the air and the rhythm pulsing from the earth. The coexistence of these and such causes and effects, motives and events, is in a man of genius who creates and finds the need to channel these impulses, explain them and present them in the form of an image, sound or story - to leave a mark. This form, interactive book, presents the history of the city in a very picturesque and easily readable way, which, above all, needs to animate the reader and help him to more easily see, find and unite the important facts of the place. The presentation of the city through nine historical epochs required the compression of events through a limited number of illustrations in which the reader would "feel" in one breath in one composition the spirit of time and epoch. In addition to the illustrated composition, which houses many details, making the whole picture revealing, witty, and at times chaotic, with the help of an additional QR code application, the reader can get more detailed information about important facts, dates, names, unusual events. Thus, the book gains additional usable value that the reader-adventurer-inventor can see as a historical map, a reminder, a guide, a souvenir, a gift, or as an interesting art object.en
dc.language.isoscen
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет уметности у Београдуsr
dc.subjectEпохални Београдen
dc.subjectинтерактивна књигаen
dc.subjectдигитална илустрацијаen
dc.subjectQR кодen
dc.subjectAR/MR проширена стварност (augmented/mixed/ reality)en
dc.titleEпохални Београд - Интерактивна књига /сликовницаen
dc.typeProjecten
dcterms.abstractĆirić, Rastko; Dimčić, Dragan; Kukić, Rastko; Jovanić, Aleksandra; Smolčić Makuljević, Svetlana; Kuzmanović, Boris; Epohalni Beograd - Interaktivna knjiga /slikovnica;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/70119/bitstream_70119.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/70118/bitstream_70118.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18122


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record