Show simple item record

Multimodal analgesia in the prevention and therapy of acute postoperative pain after laparoscopic cholecystectomy

dc.contributor.advisorIvanov, Dejan
dc.contributor.otherCvijanović, Radovan
dc.contributor.otherGvozdenović, Ljiljana
dc.contributor.otherŠarčev, Katarina
dc.contributor.otherKorica, Milan
dc.contributor.otherStanojević, Goran
dc.creatorДавидов, Мирослав
dc.date.accessioned2021-03-18T09:47:08Z
dc.date.available2021-03-18T09:47:08Z
dc.date.issued2014-05-20
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacijamiroslav%20davidov%20disertacija.pdf?controlNumber=(BISIS)84161&fileName=miroslav%20davidov%20disertacija.pdf&id=996&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=84161&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisijemiroslav%20davidov%206%20izvestaj%20o%20oceni%20dok.%20disertacije.pdf?controlNumber=(BISIS)84161&fileName=miroslav%20davidov%206%20izvestaj%20o%20oceni%20dok.%20disertacije.pdf&id=997&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisijemiroslav%20davidov%206%20izvestaj%20o%20oceni%20dok.%20disertacije.pdf?controlNumber=(BISIS)84161&fileName=miroslav%20davidov%206%20izvestaj%20o%20oceni%20dok.%20disertacije.pdf&id=997
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18095
dc.description.abstractLaparoskopska holecistektomija je danas zlatni standard u lečenju holelitijaze. Kod laparoskopske holecistektomije nastanak bola je kompleksan i stoga se preporučuje multimodalni pristup u analgeziji. Multimodalna analgezija podrezumeva aplikovanje nesteroidnih antiinflamatornih lekova 1 h pre operacije, potom blokiranje aferentnih neurona, infiltraciju kože lokalnim anestetikom pre incizije, administraciju opioida perioperativno, ubrizgavanje lokalnog anestetika u peritonealnu šupljinu uz redovnu infuzionu terapiju tečnostima i elektrolitima. Adekvatna postoperativna kontrola bola omogućava da se pacijent što pre otpusti sa bolničkog lečenja i da se vrati svojim redovnim životnim aktivnostima i poslu. Cilj istraživanja je bio da se ispita efikasnost intraperitonealne aplikacije lokalnog anestetika Bupivacaina, odnosno, efikasnost primene multimodalne analgezije u smanjivanju nivoa postoperativnog bola kod pacijenata nakon laparoskopske holecistektomije. Takođe je cilj bio da se ispita mogućnost prilagođavanja doze primenjenog anestetika u zavisnosti od uticaja faktora pola, dužine trajanja operacije, godina života i indeksa telesne mase. Svi ispitanici su operisani laparoskopskom metodom zbog hronične holelitijaze. Pacijenti su podeljeni u eksperimentalnu i kontrolnu grupu. Kod eksperimentalne grupe je intraoperativno aplikovan bupivakain, dok kod kontrolne grupe ovaj postupak nije primenjen. Poređen je nivo postoperativne bolnosti u odnosu na pol, starost, indeks telesne mase i vreme trajanja operacije. Poređeni su nivoi osećaja bolnosti u 1, 2, 3, 6, 12, 18. i 24. času nakon operacije. Rezultat je da postoji statistički značajna razlika u osećaju bolnosti u prvom (t=4,56; p≤0,01) i drugom satu (t=2,95; p≤0,01), na osnovu poređenja Studentovim T- testom. Nakon prva 2 h ne postoji značajna statistička razlika u nivou bolnosti, iako su prosečne vrednosti niže kod pacijenata kojima je intraperitonealno aplikovan lokalni anestetik. Rezultati pokazuju da da nivo postoperativnog bola opada u toku 24 h statistički značajnije u eksperimentalnoj grupi. Poređenje je vršeno u odnosu na pol i dobijeno je da je statistički značajna razlika kod ženskog pola između dve grupe u 1. satu (t= 2,9; p≤0,01) i u 2. satu (t= 2,03; p≤0,05) nakon operacije. Kod muškog pla razlika je statistički značajna samo u 1. satu (t= 3,21; p≤0,05). Statistički značajna razlika postoji kada se poredi intenzitet bola između grupe pacijenata čiji je BMI ispod 25 kg/m2 i između grupe čiji je BMI preko 30 kg/m2 (t=2,36; p ≤0,05). Iz prikazanih podataka se vidi da su žene, čiji je BMI ispod 25 kg/m2, prijavljivale jači intenzitet postoperativnog bola nego muškarci, koji pripadaju istoj grupi po BMI. Ta razlika se pokazala, putem Krskal-Wallis testa, statistički značajnom (χ2=9,663; p≤0,01). Muškarci starosne dobi između 40 i 60 godina prijavljuju slabiji bol u odnosu na žene slične starosne dobi, ponavljanjem istog testa uviđamo da postoji statistički značajna razlika (χ2=6,822; p≤0,01). Muškarci starosti od 40-60 godina koji nisu primili lokalni anestetik su statistički značajno bolniji. Kod žena, ne postoji statistički značajna razlika pri ovom poređenju. Intraperitonealnom aplikacijom lokalnog anestetika Bupivacaina u toku izvođenja laparoskopske holecistektomije značajno se smanjuje intenzitet postoperativnog bola i dužina njegovog trajanja. Veća doza anestetika treba da se primenjuje kod pacijenata sa indeksom telesne mase većim od 30 kg/m2 . Kod žena koje su normalno uhranjene intenzitet akutnog postoperativnog bola je veći u odnosu na gojazne žene nakon laparoskopske holecistektomije uz primenu multimodalne analgezije.Kod muškaraca koji su normalno uhranjeni intenzitet akutnog postoperativnog bola je manji u odnosu na gojazne muškarce nakon laparoskopske holecistektomije uz primenu multimodalne analgezije. Normalno uhranjene žene su značajno bolnije u odnosu na normalno uhranjene muškarce. Kod muškog pola starosti 40-60 godina potrebna je aplikacija većih doza analgetika nakon laparoskopske holecistektomije u odnosu na muškarce drugih životnih dobi. Dužina trajanja laparoskopske holecistektomije manje i više od 30 min nema uticaja na intenzitet i trajanje akutnog postoperativnog bola.sr
dc.description.abstractLaparoscopic cholecystectomy nowdays presents the golden standard in cholelithiasis treatment. Complexity of pain origin requires multimodal approach in pain management. It implies non-steroid anti-inflammatory drugs application 1h before surgery, afferent neuron blocade, skin infiltration before incision, perioperative opioid administration, peritoneal application of local anestetic regimen and patient hidratation. Success in pain relief provides shortness in hospital stay with early return to work. Goal of the investigation was to examine efficacy of intraperitoneal Bupivacain application and multimodal pain management in decreasement of the postoperative pain level after laparoscopic cholecystectomy. Also, dose modification according to the gender, age, body mass index and operation duration was the goal.All of the patients underwent laparoscopic cholecystectomy for chronical cholelithiasis. They were divided in experimental and control group. In experimental group, intraoperative Bupivacain application was performed. Pain levels were compared due to gender, age, body mass index and operation duration. Postoperative pain levels were compared in 1, 2, 3, 6, 12, 18. and 24. hour after surgery. Results show that there is statistical significance in pain levels in the first (t=4,56; p?0,01) and in the second hour (t=2,95; p?0,01), according to the Student's T test. In the first two hours after surgery there is no statistical significance in pain levels, although it is lower in experimental group. Results show that pain decreasment in 24h period is statisticaly significant in the experimental group. In gender comparison, females who underwent intraperitoneal Bupivacain application had statisticaly significant pain relief in the 1.postoperative hour (t= 2,9; p?0,01) and in the 2. hour (t= 2,03; p?0,05). This difference in mail gender is significant only in the 1. hour (t= 3,21; p?0,05). Patients with BMI less than 25 kg/m2 had lower pain levels compared with patients with BMI over 30 kg/m2 (t=2,36; p ?0,05). This difference is more expressed in females which in the group with BMI less than 25 kg/ m2 have higher pain levels compared with males (?2=9,663; p?0,01). Males aged between 40 and 60 years old has statistically significant pain levels compared with females (?2=6,822; p?0,01). Also males in this group that didn't undergo .Bupivacain application had significantly higher pain levels compared with control group. This comparison was not statistically significant in females.Intraperitoneal Bupivacain application during laparoscopic cholecystectomy significantly decreases intensity of postoperative pain and its duration. Higher doses should be applied in patients with BMI higher than 30 kg/m2. In females with BMI in normal ranges, pain levels are significantly higher compared with that who had BMI higher than 30 kg/m2 after multimodal pain management. This relation is inverse in males, for two mentioned BMI groups. Normaly weightened femaels are more painfull compared to normaly weightened males in multimodal approach. Males between 40 and 60 years old require higher drug doses compared with other age groups. Operation duration more and less than 30 min doesn't influence the pain intensity and postoperative pain duration.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectlaparoskopska holecistektomijasr
dc.subjectCholecystectomy, Laparoscopicen
dc.subjectpostoperativni bolsr
dc.subjectanalgezijasr
dc.subjectbupivakainsr
dc.subjectprocena bolasr
dc.subjectindeks telesne masesr
dc.subjectlokalni anesteticisr
dc.subjectPain, Postoperativeen
dc.subjectAnalgesiaen
dc.subjectBupivacaineen
dc.subjectPain Measurementen
dc.subjectBody Mass Indexen
dc.subjectAnesthetics, Localen
dc.titleMultimodalna analgezija u prevenciji i terapiji akutnog postoperativnog bola kod laparoskopske holecistektomijesr
dc.title.alternativeMultimodal analgesia in the prevention and therapy of acute postoperative pain after laparoscopic cholecystectomyen
dc.typeDoktorska disertacijasr
dc.rights.licenseBY-NC
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/70038/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/70037/Disertacija.pdf
dc.identifier.doi10.2298/ns20131230davidov
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18095


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess