Show simple item record

Development of the system of pronoun adverbs in the Serbian literary language Развитие системы местоименных наречий в сербском литературном языке

dc.contributor.advisorPiper, Predrag
dc.contributor.otherDragićević, Rajna
dc.contributor.otherCvetković Teofilović, Irena
dc.creatorStošić, Jelena
dc.date.accessioned2021-03-17T10:28:47Z
dc.date.available2021-03-17T10:28:47Z
dc.date.issued2020-09-02
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7967
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23322/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=32182025
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18088
dc.description.abstractОвај рад бави се развојем система заменичких прилога у развоју српског књижевног језика. С обзиром на то да је утврђено да се систем заменичких прилога није у семантичкој организацији разликовао у својој суштини, одлучили смо се да акценат у раду ставимо на прагматичну вредност заменичких прилога, уз напомене о синтагматским односима. На тај начин утврђено је којим средствима су исказивана значења заменичкоприлошке локализације и квантификације у српскословенском и славеносрпском језику, док су остале епохе у развоју српског књижевног језика биле заступљене у оној мери у којој је приметан њихов утицај на језик славеносрпских писаца...sr
dc.description.abstractThis paper analyses the development of the system of pronoun adverbs throughout the development of the Serbian literary language. Taking into account that it has been determined that the system of pronoun adverbs is not essentially different in its semantic organisation, we have decided to focus on the pragmatic value of pronoun adverbs, with additional notes on the syntagmatic relations. In this way, it has been determined which means have been used to express the meanings of pronoun-adverb localisation and quantification in the Serbian-Slavonic and Slavonic-Serbian languages, while the other epochs in the development of the Serbian literary language have been present to the extent to which their influence on the language of Slavonic-Serbian writers can be observed...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectтеорија семантичких локализацијаsr
dc.subjecttheory of semantic localisationen
dc.subjectзаменички прилози, категоријална значењаsr
dc.subjectлокализатори и квантификаториsr
dc.subjectсрпски књижевни језик, српскословенски језикsr
dc.subjectславеносрпски језикsr
dc.subjectстарословенски језикsr
dc.subjectдијахронија, квантитативне и квалитативне разликеsr
dc.subjectpronoun adverbsen
dc.subjectcategorical meaningsen
dc.subjectlocalizers and quantifiersen
dc.subjectSerbian literary languageen
dc.subjectSerbian-Slavonic languageen
dc.subjectSlavonic-Serbian languageen
dc.subjectOld Slavic languageen
dc.subjectdiachronyen
dc.subjectquantitative and qualitative differencesen
dc.titleРазвој система заменичких прилога у српском књижевном језикуsr
dc.title.alternativeDevelopment of the system of pronoun adverbs in the Serbian literary language Развитие системы местоименных наречий в сербском литературном языкеen
dc.typePhD thesis
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractПипер, Предраг; Цветковић Теофиловић, Ирена; Драгићевић, Рајна; Стошић, Јелена; Razvoj sistema zameničkih priloga u srpskom književnom jeziku;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69910/IzvestajKomisije28435.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69909/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18088


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record