Show simple item record

Physical-anthropological traits of inhabitants of urban and rural settlements of the province Dacia Meditterranea in the 4th-7th century

dc.contributor.advisorStefanović, Sofija
dc.contributor.otherMiladinović-Radmilović, Nataša
dc.contributor.otherCvijetić, Jelena
dc.contributor.otherJovanović, Jelena
dc.creatorVulović, Dragana
dc.date.accessioned2021-03-17T10:28:40Z
dc.date.available2021-03-17T10:28:40Z
dc.date.issued2020-12-02
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7970
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23330/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=28383497
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18086
dc.description.abstractPredmet istraživanja ove doktorske disertacije su fizičko-antropološke karakteristike stanovnika urbanih i ruralnih naselja, u severozapadnom delu provincije Sredozemne Dakije u periodu IV–VII veka. U disertaciji se polazi od pretpostavke da su se bioarheološke karakteristike drevnih populacija menjale u skladu sa mestom i načinom života, odnosno da se u urbanim i ruralnim naseobinskim celinama, živelo različitim kvalitetom života, da su sanitarni uslovi i ishrana bili drugačiji, da je zdravstveni status bio bolji u urbanim naseljima, kao i da je stanovništvo u ruralnom okruženju bilo izloženije težem fizičkom radu. Te stoga, ciljevi istraživanja su da se na osnovu rezultata antropološke analize humanog osteološkog materijala predstave uslovi života i zdravstveni status dečijih i odraslih individua (praćenjem prisutnosti, odnosno odsutnosti dentalnih, metaboličkih i infektivnih oboljenja, artritisa i patoloških promena na pršljenovima), kao i to da se na osnovu analize enteza prikaže intezitet fizičkih aktivnosti koje su individue obavljale. Humani osteološki materijal analiziran u ovoj studiji čine 243 skeleta sa nekropola otkrivenih u jugoistočnom delu Srbije: Jagodin Mala – Bulevar vojvode Mišića (Niš, antički Naissus), nekropola na kojoj je sahranjivano gradsko stanovništvo, Gladno polje i Latinsko grobište (Bela Palanka, okolina antičke Remesiana-e), nekropole na kojima su sahranjivani stanovnici vile rustike, i Begov most – Staničenje (okolina Pirota, kasnoantički lokalitet Gradište), nekropola na kojoj su sahranjivani stanovnici kasnoantičkog naselja. Rezultati istraživanja su pokazali razliku u stepenu smrtnosti u najranijim životnim kategorijama, prisutnosti metaboličkih i infektivnih oboljenja i nutritivnog stresa kod dečijih individua. Međutim iako ove razlike nisu bile od statističkog značaja, manja stopa smrtnosti u prvim godinama života, kao i manja učestalost metaboličkih oboljenja i nutritivnog stresa (poput skorbuta, cribrae orbitaliae i porozne hiperostoze) kod dece koja su živela u gradskom okruženju, jasno ukazuju na bolje životne uslove u Naisu nego u ostalim naseljima. Kada je reč o odraslim individuama, vidljivo je da najveću učestalost u svim analiziranim dentalnim i skeletnim patologijama imaju stanovnici vile rustike. Značajne statističke razlike prisutne u kategoriji osteoartritisa i Šmorlovog defekta, praćene razlikom u stepenu ispoljavanja enteza, jasno ukazuju da se gradsko stanovništvo manje bavilo fizičkim radom u odnosu na stanovnike vile rustike, posebno kada su u pitanju individue ženskog pola. Da su stanovnici u kasnoantičkom gradu i naselju imali bolje uslove života, ukazuje i manja učestalost parametara za nutritivni stres, poput cribrae orbitaliae i porozne hiperostoze. Komparativne analize, sprovedene u ovoj disertaciji znatno su pomogle razumevanju života u različim neseobinskim celinama tokom kasnoantičkog perioda na teritoriji Srbije, i samim tim su otvorile mnogobrojna pitanja, kojima u budućnosti treba posvetiti pažnjusr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177021/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectfizička antropologijasr
dc.subjectPhysical anthropologyen
dc.subjectLate Antiquityen
dc.subjectJagodin Mala – Bulevar Vojvode Mišićaen
dc.subjectGladno Poljeen
dc.subjectLatinsko Grobišteen
dc.subjectBegov Most – Staničenjeen
dc.subjectkasnoantički periodsr
dc.subjectJagodin Mala – Bulevar vojvode Mišićasr
dc.subjectGladno poljesr
dc.subjectLatinsko grobištesr
dc.subjectBegov most – Staničenjesr
dc.titleFizičko-antropološke karakteristike stanovnika urbanih i ruralnih naselja provincije Sredozemne Dakije IV-VII vekasr
dc.title.alternativePhysical-anthropological traits of inhabitants of urban and rural settlements of the province Dacia Meditterranea in the 4th-7th centuryen
dc.typePhD thesis
dc.rights.licenseBY-NC
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69904/IzvestajKomisije28438.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69903/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18086


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess