Show simple item record

Security aspects of regional cooperation in Southeast Asia : the case of Indonesia

dc.contributor.advisorMladenović, Miroslav B.
dc.contributor.otherObradović, Žarko V.
dc.contributor.otherJeftić, Zoran S.
dc.contributor.otherĐorđević, Branislav
dc.creatorĐajaputri, Sabriana
dc.date.accessioned2021-03-17T10:27:58Z
dc.date.available2021-03-17T10:27:58Z
dc.date.issued2020-09-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7978
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23345/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=14928393
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18074
dc.description.abstractОва теза разматра безбедност Индонезије, у периоду после реформи (1998.) и њену улогу у регионалној организацији АСЕАН. Фактор безбедносне претње који је постао фокус ове дисертације је тероризам и акцијекоје је Индонезије до сада предузела. Поред тога, разматрана је и примена основне филозофије индонежанске безбедности, односно у којој мери она игра улогу у суочавању са претњом тероризма. Улога регионалне организације АСЕАН у сузбијању терористичких аката је такође предмет анализе у овој дисертацији. Разматране су и различита и специфична терминологија везана за филозофију безбедности Индонезије и како стварни концепт џихада у исламу не може бити раздвојен од ње. Омладинска заклетва из 1928. године, преамбула Устава из 1945. и концепт Панчасиле, постали су део основне филозофије индонежанске безбедности. Добра ситуација Индонезије у погледу политике, културе и економије такође утиче на хетерогеност државе. Исто тако и регион Југоисточне Азије такође има веома висок ниво хетерогености. Теорија регионалног безбедносног комплекса (ТРБК) представља теоријски оквир у истраживању. Ова теорија ће бити детаљно обрађена у наредном делу рада. Теорија секуритизације је такође додатак главној теорији. Циљ овог истраживачког рада јесте анализа начина на који стратегија националне безбедности одговара на регионалне претње и у којој мери ТРБК помаже у сагледавању безбедносне ситуације. Један од циљева је и анализа улоге Индонезије у реализацији регионалне сарадње у оквиру АСЕАН-а.sr
dc.description.abstractThis dissertation perceived at the development of Indonesia's security, especially in the post-reform period (1998.) and its role in ASEAN regional cooperation. The security threat factor that has become the focus of this dissertation is terrorism and how Indonesia's actions have taken so far. In addition, the application of the basic philosophy of Indonesian security will also be seen to the extent that it plays a role in dealing with the threat of terrorism. In addition, ASEAN's role in counteracting terrorist acts is also a discussion that is illustrated in this dissertation. The various specific terminologies related to Indonesia's security philosophy and how the actual concept of jihad in Islam cannot be separated in the explanations in the following chapters. The Youth Pledge of 1928, the preambule of the 1945 Constitution and Pancasila became part of the basic philosophy of Indonesian security. Indonesia's good character in terms of politics, culture and economy also influences heterogeneity in the country. Moreover, the Southeast Asian region is also very high in heterogeneity. This also becomes a unique character for the region and its countries. Regional Security Complex Theory (TRBK) will represent the theoretical framework in this research. This theory will be covered in more detail in the next section. Securitization theory is also an additional addition to mainstream theory. The aim of this research paper is to analyze how the national security strategy responds to regional threats and to what extent the TRBK helps to understand the security situation. One of the goals is to analyze Indonesia's role in realizing regional cooperation within ASEAN.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет безбедностиsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectјугоисточна Азијаsr
dc.subjectSoutheast Asiaen
dc.subjectASEANen
dc.subjectIndonesiaen
dc.subjectTerrorismen
dc.subjectRegional Security Complex Theory (TRBK)en
dc.subjectYouth Pledge (1928.)en
dc.subjectPancasilaen
dc.subjectThe Constitution (1945.), Jihaden
dc.subjectАСЕАНsr
dc.subjectИндонезијаsr
dc.subjectТероризамsr
dc.subjectТеорија регионалног безбедносног комплекса (ТРБК)sr
dc.subjectОмладинска Заклетва (1928.)sr
dc.subjectПанчасила, Устав (1945.)sr
dc.subjectЏихадsr
dc.titleБезбедносни аспекти регионалне сарадње земаља Југоисточне Азије: случај Индонезијеsr
dc.title.alternativeSecurity aspects of regional cooperation in Southeast Asia : the case of Indonesiaen
dc.typePhD thesis
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69867/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69868/IzvestajKomisije28445.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18074


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record