Show simple item record

dc.contributor.advisorMilanović, Vladimir
dc.contributor.otherVasić, Čedomir
dc.contributor.otherCvetić, Mariela
dc.contributor.otherPravdić, Ivan
dc.contributor.otherPavlović, Milivoj
dc.creatorSibinović, Marija
dc.date.accessioned2021-02-26T16:13:09Z
dc.date.available2021-02-26T16:13:09Z
dc.date.issued2020-01-29
dc.date.submitted2020-11-10
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/477
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18034
dc.description.abstractDoktorski umetnički projekat Refleksije grada – Principi grafike u funkciji vizuelizacije urbanog prostora bavi se fenomenima transparentnosti i refleksivnosti u kontekstima arhitekture grada i umetnosti. Cilj rada je stvaranje višemedijske postavke zasnovane na različitim kvalitetima pomenutih fenomena. Pristup temi je interdisciplinaran, u teorijskom i praktičnom pogledu – tema se istražuje kroz relevantne teorijske koncepte i kroz istorijske aspekte pojmova transparentnosti i refleksivnosti, sa osvrtom na umetničko nasleđe i savremenu umetničku scenu. Različite faze u praktičnom istraživanju i realizaciji uključuju fotografisanje i snimanje gradskih ambijenata, sintezu i apstrakciju materijala i transponovanje doživljenog, eksperimentisanje u otiskivanju i medijskim sastavnicama, izradu različitih struktura i odgovaranje na dati prostor. Povezivanjem više medijskih linija u kontekstu savremenog okruženja i percepcije odabranih fenomena dolazi do umetničkog odgovora na vizuelne senzacije koje nas svakodnevno okružuju u urbanom prostoru. Stvaranje višemedijskog dela u kome se problematizuju grafika i savremena urbana sredina, predstavlja potencijalno novi aspekt za grafiku, jer odstupa od konvencija klasično definisanog medija. Kroz celovito tematsko i prostorno povezivanje sa gradskim elementima, grafika učestvuje u sprezi različitih dejstava medija, nužno dobijajući novi kontekst u takvom uodnošavanju.en
dc.description.abstractDoctoral art project City Reflections: Printmaking Principles in the Function of City Space Visualization deals with the phenomenon of transparency and reflectiveness in the context of city architecture and art. The goal of the project is creating a polymedia installation based on the different qualities of the mentioned terms. The approach to the topic is interdisciplinary, in both theoretical and practical sense. The topic is examined through the relevant theoretical concepts and through the historical aspects of the mentioned phenomena, with a review of the artistic heritage and contemporary art scene. Different phases of the practical research and realization include photographing and filming of the city ambiance, synthesis and abstraction of the material and transposing the experienced, experimenting in printing and media components, creating different structures and responding to the given space. By connecting several media lines in the context of contemporary environment and the perception of the chosen phenomena creates an artistic response to the visual sensations that surround us daily in the city environment. Creation of a polymedia piece that essentially problematizes graphics and contemporary urban environment represents a potentially new aspect of graphics because it deviates from the conventions of a classically defined medium. Connecting it thematically and spatially with the city elements it participates in the interaction of the different effects of the medium, thereby inevitably acquiring new context within such correlation.en
dc.language.isoscen
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије Универзитета уметностиsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет уметности у Београдуsr
dc.subjecttransparentnosten
dc.subjecttransparencyen
dc.subjectreflectivenessen
dc.subjectpolymedia installationen
dc.subjectgraphicsen
dc.subjectcityen
dc.subjectrefleksivnosten
dc.subjectvišemedijska instalacijaen
dc.subjectgrafikaen
dc.subjectgraden
dc.titleRefleksije grada Principi grafike u funkciji vizuelizacije urbanog prostoraen
dc.typeotheren
dcterms.abstractМилановић, Владимир; Васић, Чедомир; Цветић, Мариела; Павловић, Миливој; Правдић, Иван; Сибиновић, Марија;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69505/bitstream_69505.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69504/bitstream_69504.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18034


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record