Show simple item record

Tihomir Ostojić i srpska književna periodika Tihomir Ostojić and the serbian literary periodicals Тихомир Остоич и сербские литературные периодические издания

dc.contributor.advisorIvanić, Dušan
dc.contributor.otherVukićević, Dragana
dc.contributor.otherJovićević, Tatjana
dc.contributor.otherHadžić, Zorica
dc.creatorĆuković, Milica V.
dc.date.accessioned2021-02-26T15:57:22Z
dc.date.available2021-02-26T15:57:22Z
dc.date.issued2020-09-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7948
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23301/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=32208393
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18023
dc.description.abstractДокторска дисертација Тихомир Остојић и српска књижевна периодика истраживање је из области историје српске књижевности и историје српске књижевне периодике, које за циљ има анализу ставова Тихомира Остојића о улози и задацима српских часописа у XIX веку и почетком XX века. Уједно, у докторској дисертацији расветљава се улога Тихомира Остојића као уредника и сарадника бројних српских часописа (Летопис Матице српске, Покрет, Трговачке новине, Српски соко, Босанска вила, Бранково коло, Србобран, Нови Србобран, Савременик, Коло, Јужнословенски илолог, Српскохрватски алманах, Српски књижевни гласник, Соко, Позориште, Глас Црногорца, Стражилово, Дечије новине итд.). Циљ докторске дисертације састоји се у ревалоризацији улоге и места Тихомира Остојића у српској књижевној и културној средини последње деценије XIX века и првих двеју деценија XX века, у тумачењу ставова Тихомира Остојића о функцији српских часописа, као и његових конструктивних предлога о могућностима развоја српске периодике у једном динамичном књижевном и културном тренутку и у специфичним друштвеноисторијским околностима, које су обележиле интелектуалну климу Новог Сада на размеђи двају векова. Историчар књижевности, књижевни критичар, есејист, јавни радник, Тихомир Остојић (1865–1921) био је професор Српске православне велике гимназије у Новом Саду, повереник, потом и добротвор Српске књижевне задруге у Новом Саду, члан а потом и потпредседник Српске читаонице у Новом Саду, председник Артистичког одсека Српског народног позоришта, члан Новосадског сокола, наставник вечерње школе новосадске трговачке омладине, члан Читалачког девојачког друштва (претече Девојачког кола и Српског омладинског кола) и предавач на састанцима овог удружења, секретар Матице српске, уредник Летописа Матице српске, да би, по одласку из Новог Сада, постао редовни професор и први декан Филозофског факултета у Скопљу, односно први председник новооснованог Скопског научног друштва...sr
dc.description.abstractThe doctoral thesis entitled Tihomir Ostojić and the Serbian Literary Periodicals represents research into the field of Serbian literary history and history of Serbian literary periodicals, which aims to analyse the attitudes of Tihomir Ostojić regarding the role and tasks of Serbian journals in the 19th century and the beginning of the 20th century. Altogether, the doctoral thesis sheds light on the role of Tihomir Ostojić as the editor and associate of numerous Serbian journals such as The Matica Srpska Chronicles (Letopis Matice srpske), Movement (Pokret), Trading Newspaper (Trgovačke novine), Serbian Falcon (Srpski soko), Bosnian Fairy (Bosanska vila), Branko’s Kolo (Brankovo kolo) etc. The aim of the doctoral thesis consists in re-evaluating the role and place of Tihomir Ostojić in the Serbian literary and cultural environment in the last decade of the 19th century and the first two decades of the 20th century. Another aim lies in interpreting the attitudes of Tihomir Ostojić regarding the function of Serbian journals as well as understanding his constructive proposals concerning the possibilities of developing Serbian periodicals in a dynamic literary moment and in specific social and historical circumstances which marked the intellectual climate of Novi Sad at the crossroads of the two centuries...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178024/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectисторија књижевностиsr
dc.subjectliterary historyen
dc.subjectисторија српске књижевне периодикеsr
dc.subjectчасописиsr
dc.subjectкњиге за народsr
dc.subjectлистовиsr
dc.subjectкалендариsr
dc.subjectпрепискаsr
dc.subjectкњижевни и културни живот Срба у Јужној Угарскојsr
dc.subjectпросвећивање народаsr
dc.subjectМатица српскаsr
dc.subjectЛетопис Матице српскеsr
dc.subjectДоситеј Обрадовић.sr
dc.subjecthistory of Serbian literary periodicalsen
dc.subjectjournalsen
dc.subjectlettersen
dc.subjectthe literary and cultural life of Serbs in the southern part of the Austro-Hungarian Empireen
dc.titleТихомир Остојић и српска књижевна периодикаsr
dc.title.alternativeTihomir Ostojić i srpska književna periodika Tihomir Ostojić and the serbian literary periodicals Тихомир Остоич и сербские литературные периодические изданияen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractИванић, Душан; Јовићевић, Татјана; Вукићевић, Драгана; Хаджић, Зорица; Ћуковић, Милица В.; Tihomir Ostojić i srpska književna periodika;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69471/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69472/IzvestajKomisije26005.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18023


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record