Show simple item record

Developing critical thinking skills and achievement in foreign language learning at university level Развитие навыков критического мышления и достижения в изучении иностранного языка на университетском уровне: пример студентческая популяция в Сербии : ǂan ǂexample of student population in Serbia

dc.contributor.advisorKuzmanović Jovanović, Ana
dc.creatorGajić, Tijana
dc.date.accessioned2021-02-26T15:57:13Z
dc.date.available2021-02-26T15:57:13Z
dc.date.issued2020-09-23
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7938
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23291/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=32165385
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18014
dc.description.abstractПошавши од концепта критичког мишљења и све веће присутности ове вештине у контексту учења страних језика, предмет овог истраживања представљала је природа односа способности критичког мишљења и успеха у усвајању енглеског језика. Посебан изазов је невелики број радова који се баве овом тематиком у Републици Србији и у региону. Циљ ове докторске дисертације јесте да испита повезаност способности критичког мишљења студената нематичних усмерења и њихове успешности у учењу језика по узору на слична истраживања обављена у другим академским срединама. Циљ ове дисертације јесте и да се утврди способност студената да критички анализирају појмове као што су језички империјализам, концепт енглеског језика као глобалног језика и његову улогу у промовисању неолибералних вредности, како би се, дугорочно гледано, допринело повећању ученичке аутономије. Општи циљ ове дисертације јесте могућност претварања учионица страног језика у још један простор друштвене еманципације, односно, простор за развој друштвено освешћених појединаца, способних да промишљају о друштву у којем живе и да учествују у његовој промени...sr
dc.description.abstractSetting off from the concept of critical thinking and its increasing presence in the context of foreign language learning, the subject of this research was the nature of the relationship between critical thinking ability and the success rates of English language acquisition. The small body of work dealing with this topic in the Republic of Serbia and in the region proved to be a special challenge. The aim of this doctoral dissertation is to examine the correlation between the critical thinking skills of students taking university-level language courses while majoring in a different degree and their success in language learning modeled on similar research conducted in other academic settings. A further aim of this dissertation is to identify students' abilities to critically analyze concepts such as linguistic imperialism, the concept of English as a global language, and its role in promoting neoliberal values, in order to contribute, in the long term, to increasing student autonomy. The overall objective of this dissertation is to be able to transform foreign language classrooms into spaces of social emancipation, that is, spaces for the development of socially aware individuals able to reflect on the society in which they live and to participate in its change...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectкритичко мишљењеsr
dc.subjectcritical thinkingen
dc.subjectпостигнуће у учењу страних језикаsr
dc.subjectкритичка педагогијаsr
dc.subjectachievement in foreign language learningen
dc.subjectcritical pedagogyen
dc.titleРазвој способности критичког мишљења и постигнуће у учењу страних језика на универзитетском нивоу: пример студентске популације у Србијиsr
dc.title.alternativeDeveloping critical thinking skills and achievement in foreign language learning at university level Развитие навыков критического мышления и достижения в изучении иностранного языка на университетском уровне: пример студентческая популяция в Сербии : ǂan ǂexample of student population in Serbiaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКузмановић Јовановић, Aна; Гајић, Тијана; Razvoj sposobnosti kritičkog mišljenja i postignuće u učenju stranih jezika na univerzitetskom nivou: primer studentske populacije u Srbiji;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69445/IzvestajKomisije25995.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/69444/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18014


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record