Show simple item record

dc.contributor.advisorMajstorovic, Nebojsa
dc.contributor.otherMatanovic, Jelena
dc.contributor.otherČizmić, Svetlana
dc.contributor.otherŠljukić, Marica
dc.contributor.otherMajstorovic, Nebojsa
dc.creatorSlijepčević, Vanja
dc.date.accessioned2021-02-25T14:53:29Z
dc.date.available2021-02-25T14:53:29Z
dc.date.issued2020-09-25
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija159005157186216.pdf?controlNumber=(BISIS)114449&fileName=159005157186216.pdf&id=15417&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=114449&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije159005162021837.pdf?controlNumber=(BISIS)114449&fileName=159005162021837.pdf&id=15418&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije159005162021837.pdf?controlNumber=(BISIS)114449&fileName=159005162021837.pdf&id=15418
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17975
dc.description.abstract  Kontraproduktivno radno ponašanje može se definisati kao bilo koji vid namernog ponašanja članova organizacije koje je u suprotnosti sa legitimnim organizacijskim ciljevima i potencijalno ugrožava njene interese. U ovom radu polazi se interakcionističke defininicije organizacijskog ponašanja, prema kojoj se diverzitet kontraproduktivnih postupaka najbolje može razumeti i predvideti ukoliko su nam poznate ličnosne karakteristike zaposlenog, kao i karakteristike organizacije u kojoj radi. Decenije istraživanja o percipiranoj organizacijskoj pravednosti ukazuju da kontraproduktivno radno ponašanje može nastati kao reakcija na percipiranu nepravednost u razmeni ekonomskih i socijalnih resursa u okvirima poslovne i etičke klime organizacije. Iz tog razloga, prediktori kontraproduktivnog ponašanja iz korpusa organizacijskih varijabli odnose se na percepciju pravednosti i percepciju etičke klime u radnoj organizaciji. Imajući u vidu uvrežen stav u literaturi da se devijanta radna ponašanja najbolje mogu predvideti preko devijantnih osobina ličnosti, uticaj ličnosnih karakteristika ispitan je putem konstrukta Mračna trijada. Većina dosadašnjih istraživanja bavila su se doprinosom individualnih i/ili organizacijskih činilaca nepoželjnog radnog ponašanja. Stoga je u ovom radu postavljeno pitanje o značaju i organizacijskih i interpersonalnih prediktora kontraproduktivnog ponašanja, kao i o prirodi njihove interakcije.  U tu svrhu sprovedeno je istraživanje na 428 zaposlenih ispitanika, oba pola, različitog stepena obrazovanja, prosečne starosti 42 godine, koji u trenutnoj organizaciji rade najmanje godinu dana. Na osnovu rezultata istraživanja potvrđen je doprinos navedenih konstrukata u predikciji kontraproduktivnog ponašanja. Kao značajni prediktori izdvojili su se percepcija informacijske pravednosti, percepcija etičke klime Zakon i kodeks i Makijavelizam. Testiranje moderacije ukazuje da osobine ličnosti utiču na vezu organizacijskih prediktora i kontraproduktivnog radnog ponašanja, dok je na osnovu testova razlika moguće napraviti socio-demografski profil potencijalno rizične grupe zaposlenih. S obzirom na predočen stepen ozbiljnosti posledica po organizaciju u ekonomskom i u etičkom smislu, utvrđivanje faktora koji doprinose razvoju kontraproduktivnog radnog ponašanja i njegova prevencija trebalo bi da predstavljaju prioritetne zadatke istraživanja i intervencija u našim industrijama. Uprkos tome, ovo istraživanje prvo je te vrste u Republici Srbiji. Njegov praktični značaj ogleda se u mogućnosti primene ovih saznanja u rešavanju pitanja gubitaka izazvanih neopravdanim i izostancima usled bolesti, gubitaka izazvanim subverzijom, krađama, mobingom i drugim oblicima kontraproduktivnog ponašanja. Ograničenja se uglavnom odnose na transverzalni dizajn i upotrebu samo-izveštaja. Rezultati ove studije pokazuju da bi buduća istraživanja svakako trebalo da zauzmu holistički pristup, integrišući organizacijske i interpersonalne činioce nastanka kontraproduktivnog radnog ponašanja, kako bi se ostvario viši nivo razumevanja ovog fenomena ali i da bi se obezbedio empirijski osnov za intervencije sa ciljem izbegavanja gubitaka u poslovanju i čuvanja ugleda organizacije. sr
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectKontraproduktivno radno ponašanjesr
dc.subjectpercepcija pravednostisr
dc.subjectpercepcija etičke klimesr
dc.subjectMračna trijadasr
dc.titleZnačaj percepcije pravednosti, etičke klime i ličnih karakteristika za predviđanje kontraproduktivnog radnog ponašanjasr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/68731/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/68735/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_17975


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record