Show simple item record

Determination the origin of karst aquifer "Mareza" using stable isotopes δ18O and δ2H in springs water, Zeta river and atmospheric precipitation

dc.contributor.advisorPucarević, Mira
dc.contributor.otherMiletić, Srđan
dc.contributor.otherLojen, Sonja
dc.creatorŽivković, Katarina
dc.date.accessioned2021-02-11T09:37:00Z
dc.date.available2021-02-11T09:37:00Z
dc.date.issued2021-01-27
dc.identifier.urihttps://educons.edu.rs/studije/doktorske-studije/repozitorijum/sr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17812
dc.description.abstractIzvorište Mareza je najvažniji izvor vode za piće za vodosnabdijevanje grada Podgorice, glavnog grada Crne Gore, čija eksploatacija je počela prije 65 godina. Ovo istraživanje predstavlja prvu procjenu za određivanje slivnog područja Mareze. Analize stabilnih izotopa vode rađene su na Odsjeku za znanost o okolišu Instituta „Jožef Stefan“ u Ljubljani (Slovenija), korišćenjem masenog spektrometra izotopskih odnosa Finnigan MAT Delta plus. Hemija vode i izotopski sastav (δ18O i δ2H) mjereni su u mjesečnim uzorcima padavina (kao ulaz), u cilju određivanja Lokalne linije meteorske vode (LMWL) područja istraživanja i ispitivanja ponašanja karstnog izvora Mareza (kao izlaza) i rijeke Zete. Takođe je istraživan mogući uticaj rijeke na izvorske vode Mareze. Sastav stabilnih izotopa je korišćen za analizu porijekla četiri izvora akvifera Mareze. Sezonske varijacije δ18O i δ2H vrijednosti i promjene viška deuterijuma u padavinama objašnjavaju se miješanjem vazdušnih masa, tako da mediteranski uticaj preovlađuje u zimskom periodu, dok je u ljetnjem periodu područje istraživanja prilično pod uticajem vazdušne mase koja potiče iz Atlantskog okeana. Na osnovu hemijskih i izotopskih rezultata, četiri izvora vode (KO, KLj, KPV, KVO) pokazala su isto ponašanje i glavno područje prihranjivanja u planinskom području, sa vidljivo većom nadmorskom visinom od istraživanog područja, sa samo malim ili zanemarljivim doprinosom površinske vode (rijeke Zete). Rezultati pružaju dobru osnovu za buduća istraživanja i upravljanje vodama na tom području, kao i u sličnim hidrogeološkim sistemima.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherУниверзитет Едуконс, Факултет заштите животне срединеsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет Едуконсen
dc.subjectStabilni izotopisr
dc.subjectkarstna izdansr
dc.subjectpovršinske vodesr
dc.subjecthemija vodesr
dc.subject.classificationZaštita životne sredinesr
dc.titleUtvrđivanje porijekla karstne vodene izdani izvorišta „Mareza“ primjenom stabilnih izotopa δ18O i δ2H u vodama izvorišta, rijeke Zete i atmosferskim padavinamasr
dc.title.alternativeDetermination the origin of karst aquifer "Mareza" using stable isotopes δ18O and δ2H in springs water, Zeta river and atmospheric precipitationsr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NDsr
dcterms.abstractПуцаревић, Мира; Лојен, Соња; Милетић, Срђан; Живковић, Катарина; Утврђивање поријекла карстне водене издани изворишта „Мареза“ примјеном стабилних изотопа δ18О и δ2Х у водама изворишта, ријеке Зете и атмосферским падавинама; Утврђивање поријекла карстне водене издани изворишта „Мареза“ примјеном стабилних изотопа δ18О и δ2Х у водама изворишта, ријеке Зете и атмосферским падавинама;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/68147/bitstream_68147.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/68146/bitstream_68146.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_17812


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record