Show simple item record

Application of multi-criteria decision-making to forest road network planning in special-purpose forests

dc.contributor.advisorDanilović, Milorad
dc.contributor.otherZlatanović, Milorad
dc.contributor.otherMedarević, Milan
dc.contributor.otherJanić, Milorad
dc.contributor.otherTrajanov, Zdravko
dc.creatorStojnić, Dušan
dc.date.accessioned2021-02-01T14:16:15Z
dc.date.available2021-02-01T14:16:15Z
dc.date.issued2019-04-17
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7845
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23135/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514004892
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17775
dc.description.abstractШумски путеви су најважнији инфраструктурни објекти у шумама. Приликом планирања мреже шумских путева у ранијем периоду, углавном се водило рачуна да путна мрежа задовољи економске циљеве и да буде у функцији искоришћавања шума, док се данас све више пажње посвећује еколошким и социјалним чиниоцима. Шуме посебне намене, какве су и шуме Националног парка „Фрушка гора“, одликује читав низ специфичности, али и различитих ограничења, која се морају узети у обзир при изради планова управљања. При планирању мреже шумских путева у шумама посебне намене често се дешава да је потребно донети такву одлуку којом се истовремено остварује више циљева, који често могу бити конфликтни. При избору најпогоднијих локација за градњу шумских путева у шумама посебне намене, само једна струка не може препознати и извршити вредновање свих утицајних фактора. Укључивање интересних група у доношење одлука о градњи шумских путева у шумама посебне намене, може бити кључ решења и помирења различитих ставова. Избор утицајних критеријума на градњу шумских путева у истраживаном подручју извршен је у процесу групног одлучивања применом делфи методе. Од укупног броја предложених критеријума издвојено је 7 критеријума као веома утицајних. Даље вредновање изабраних критеријума спроведено је применом аналитичког хијерарахијског процеса (АХП), чиме су добијени тежински коефицијенти за сваки критеријум. Множењем тежинских коефицијената са стандардизованим вредностима сваке ћелије растера формиране су мапе погодности по сваком критеријуму. Коначна карта погодности израђена је синтезом (преклапањем) карата погодности по сваком критеријуму, а визуелна представа која осликава просторну дистрибуцију различитих категорија погодности сужава избор доносиоцу одлуке око даљег развијања нових траса шумских путева. Карте погодности подручја за градњу шумских путева послужиле су као основа за планирање варијанти мреже шумских путева. У свакој газдинској јединици израђене су по три варијанте, а свака варијанта вреднована је на основу 6 критеријума применом АХП-а. Резултат ових анализа је избор најбоље варијанте мреже шумских путева у свакој газдинској јединици. Примена ГИС технологије у комбинацији са методама вишекритеријумског одлучивања представља савремени тренд који не може да замени доносиоце одлука, али им пружа помоћ како би донели најбољу могућу одлуку.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Шумарски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectотварање шумаsr
dc.subjectforest openingen
dc.subjectшумски путевиsr
dc.subjectвишекритеријумско одлучивање,вишекритеријумска анализаsr
dc.subjectгеографски информациони системsr
dc.subjectшуме посебне наменеsr
dc.subjectforest roadsen
dc.subjectmulti-criteria decision-makingen
dc.subjectmulti-criteria analysis, geographic information systemen
dc.subjectspecial purpose forestsen
dc.titleПримена вишекритеријумског одлучивања у планирању мреже шумских путева у шумама посебне наменеsr
dc.title.alternativeApplication of multi-criteria decision-making to forest road network planning in special-purpose forestsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/67849/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/67850/IzvestajKomisije23560.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_17775


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess