Show simple item record

Употреба карактеристика телесног састава у развоју модела за праћење опште физичке припремљености полицајаца

dc.contributor.advisorDopsaj, Milivoj
dc.contributor.otherKoropanovski, Nenad
dc.contributor.otherPajić, Zoran
dc.contributor.otherDawes, Jay J.
dc.creatorKukić, Filip
dc.date.accessioned2020-12-25T14:45:01Z
dc.date.available2020-12-25T14:45:01Z
dc.date.issued2020-01-23
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7813
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23079/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=28180745
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17725
dc.description.abstractDuties of police officers may occasionally involve physically demanding tasks such as on foot pursuit, sharp direction change, jumping, carrying or dragging the person or lifting heavy objects. However, majority of working hours police officers spend sitting, standing or walking, which often can cause a decrease in physical fitness if followed by a low level of physical activity in leisure time. From the perspective of body morphology, the decrease in physical fitness typically reflects in increased amount of body fats and lowered ability to perform physical tasks. In contrast, regular physical activity and planed exercise programs are associated with morphological changes such as lower amounts of body fats and higher contractile quality of skeletal muscle mass. Higher quality of muscle mass followed by lower amounts of ballast tissue normally increase the potential for the physical performance as the main function of skeletal muscles is their ability to contract and produce movements. Purpose: Although the associations between the body composition and physical abilities or physical performance of police officers have been investigated, in scientific literature it still has not been investigated if a causal relationship between these two spaces of physical fitness exists. Therefore, the purpose of this dissertation was to investigate the relations between the indices of body composition and physical fitness and to determine the prediction power of body composition indices. Methods: Three samples were used for the purposes of this dissertation, 199 male police officers, 45 females (19 female officers and 26 female police cadets), and 196 male police cadets. Body composition of all three samples were assessed using the method of multifrequency bioelectrical analysis of variance...sr
dc.description.abstractДужности полицајаца могу да садрже физички захтевне задатке као што су трчање за преступником, нагле промене правца кретања, прескакања, ношење или вучење особе, као и подизање тешких предмета. Међутим, већину радног времена полицајци проводе седећи, стојећи или ходајући, што често може довести до опадања нивоа физичке припремљености полицајаца, а посебно ако је праћено физичком неактивношћу у слободно време. Опадање нивоа физичке припремљености, са морфолошког аспекта, најчешће се огледа у повећању количине акумулираног масног ткива и умањеном способношћу извршавања физичких задатака. Са друге стране, редовна физичка активност и планирано вежбање повезани су са морфолошким променама као што су нижи ниво телесних масти у организму и бољим контрактилним квалитетом мишићне масе. С обзиром да је основна функција скелетних мишића стварање покрета, боље развијена мишићна маса, праћена нижим нивоом телесних масти повећава потенцијал за спровођење физичких задатака. Циљ: Релације телесног састава и физичких способности, односно спровођења физичких задатака, истраживане су на популацији полицијских службеника, јер у научној литератури још увек нема истраживања у којима је истраживана узрочно-последична повезаност између ових простора. Из тог разлога, циљ овог истраживања био је да се истраже релације показатеља телесне композиције и физичких способности, са једне стране, као и узрочно-последичне везе између ова два простора, са друге стране...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languageen
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитањаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47015/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectLaw enforcement officerssr
dc.subjectПолицијски официриen
dc.subjectтелесне мастиen
dc.subjectскелетни мишићиen
dc.subjectфизичке способностиen
dc.subjectпредвиђањеen
dc.subjectbody fatsr
dc.subjectskeletal muscle masssr
dc.subjectphysical abilitiessr
dc.subjectphysical performancesr
dc.titleUse of body composition characteristics in developing a screening model for general physical fitness of police officerssr
dc.title.alternativeУпотреба карактеристика телесног састава у развоју модела за праћење опште физичке припремљености полицајацаen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractДопсај, Миливој; Пајић, Зоран; Коропановски, Ненад; Даwес, Јаy Ј.; Кукић, Филип;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/67456/IzvestajKomisije23514.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/67454/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_17725


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record