Show simple item record

The speed of information processing and the impact of instruction on the attack efficiency in fencing

dc.contributor.advisorNedeljković, Aleksandar
dc.contributor.otherMudrić, Miloš
dc.contributor.otherOrlić, Ana
dc.contributor.otherRadovanović, Dragan
dc.contributor.otherĆuk, Ivan
dc.creatorMilić, Marko
dc.date.accessioned2020-12-25T14:44:58Z
dc.date.available2020-12-25T14:44:58Z
dc.date.issued2020-06-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7809
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23074/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=28125705
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17720
dc.description.abstractОва студија је спроведена са циљем да испита (1) утицај броја алтернатива (стимулус-одговор) на време реаговања у квазиреалистичним мачевалачким ситуацијама, (2) да се утврди да ли регресиони нагиб заснован на времену реаговања и броју алтернатива може разликовати почетнике од искусних мачевалаца, (3) утицај инструкције на ефикасност напада, и (4) размену брзине и прецизности при нападу код мачевалаца различитог нивоа обучености. Десет почетника (7 мушког пола) и десет искусних такмичара (6 мушког пола) је учествовало у студији. Видео метод заснован на приказу видео снимка употребљен је за представљање четири типичне мачевалачке технике кретања (стимулус) након којих су учесници морали да изведу технику напада (напад горе или доле) или технику одбране (одбрана горе или доле). Резултати су показали (1) да је повећње у броју алтернатива стимулус-одговор било повезано са продужењем времена реаговања (Изборно-ВР4 > Изборно-ВР2 > Просто – ВР; p < 0.05), (2) почетници су у односу на искусне у свим ситуацијама имали дуже време реаговања (распон: 25.5 – 34.8%; p < 0.05), а такође је био присутан стрмији нагиб односа времена реаговања и броја алтернатива (распон: 35.2 – 55.2%; p < 0.05), (3) инструкција „реагуј брзо“, довела је до позитивног утицаја на ефикасност напада код искусних мачевалаца (p < 0.05) и код почетника (p < 0.01), (4) утицај инструкције на размену брзине и прецизности био је остварен код обе групе (p < 0.01 и p < 0.05) тако што је при инструкцији „буди прецизан“ дошло до значајно спорије брзине напада, док при инструкцији „брзо изведи напад“ само је код искусних (p < 0.05) дошло до значајног погоршања прецизности. Резултати (1) и (2) сугеришу да се способност брзог реаговања на специфичне мачевалачке стимулусе повећава са тренажним искуством, будући да су разлике наглашене са повећањем броја стимулус-одговор алтернатива. Резултати (3) и (4) сугеришу да је код искусних мачевалаца утицај инструкција могућ како за ефикасност напада тако и за размену брзине и прецизности, док је код почетника утицај инструкције делимично присутан.sr
dc.description.abstractThis study aimed (1) to investigate the impact of the number of stimulus-responses alternatives on reaction time (RT) under quasi-realistic fencing situations, (2) to elucidate whether the regression slope based on the RT and the number of stimulus-responses alternatives could distinguish between beginners and experienced fencers, (3) the impact of instruction on attack efficiency, and (4) speed-accuracy trade-off in fencers of different skill levels. Ten beginners (7 men) and 10 experienced (6 men) fencers participated in the study. A video-based method was used to present four typical fencing movement techniques (i.e. “stimulus”) after which the participants had to perform an offensive (high or low attack) or defensive (high or low defence) action (i.e. “response”). Results showed (1) the increase in the number of stimulus-responses alternatives was associated with higher RT (4Choice-RT>2Choice-RT>Simple-RT; p< 0.05) where beginners always presented higher RT compared to fencers (range: 25.5–34.8%; p<0.05) and (2) also showed a steeper slope of the relationship between RT and the number of stimulus-responses alternatives (range: 35.2–55.2%; p< 0.05), (3) the instruction "react quickly" led to a positive impact on the attack efficiency of experienced (p <0.05) and beginner fencers (p <0.01), (4) the influence of instruction on the speed-accuracy trade-off was achieved in both groups (p <0.01 and p <0.05) by significantly slowing the attack speed with the instruction "be precise", while in the instruction "quick attack" only by experienced fencers (p <0.05) accuracy was significantly decreased. The results (1) and (2) suggest that the capability to quickly respond to specific fencing stimuli increases with training experience, being the differences accentuated with increasing number of stimulus-responses alternatives. The results (3) and (4) suggest that for experienced fencers the influence of instruction is possible for both attack efficiency and speed-accuracy trade-off, while for beginners the influence of instruction is only partially present.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитањаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectмачевање, видео метод, просто време реаговања, изборно време реаговања, ефикасност напада, инструкцијаsr
dc.subjectfencing, video method, simple reaction time, choice reaction time, attack efficiency, instruction.en
dc.titleБрзина обраде информација и утицај инструкције на ефикасност напада у мачевањуsr
dc.title.alternativeThe speed of information processing and the impact of instruction on the attack efficiency in fencingen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/67440/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/67441/IzvestajKomisije23510.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record