Show simple item record

Methodological decision-support framework for selecting the road toll collection system

dc.contributor.advisorGlavić, Draženko
dc.contributor.otherTubić, Vladan
dc.contributor.otherDimitrijević, Branka
dc.contributor.otherNikolić, Miloš
dc.contributor.otherMladenović, Miloš
dc.creatorMilenković, Marina
dc.date.accessioned2020-09-25T15:05:15Z
dc.date.available2020-09-25T15:05:15Z
dc.date.issued2020-06-03
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7575
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:22488/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=16128009
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17443
dc.description.abstractУ дисертацији су разматрани проблеми комерцијалне експлоатације друмске инфраструктуре који се односе на избор одговарајућег система за наплату путарине, оптимизацију рада наплатних станица и дефинисање одговарајуће тарифне политике. При томе су развијени одговарајући модели уз помоћ којих се обезбеђује ефикасно функционисање службе за наплату путарине са једне стране и захтевани ниво услуге корисника са друге стране. Применом развијених модела и добијених резултата доносиоцима одлука се даје аргументована подршка при одлучивању о избору система за наплату путарине...sr
dc.description.abstractThis dissertation considers the issues of the commercial exploitation of road infrastructure related to selecting the appropriate toll collection system, optimizing the toll plaza operation and defining the appropriate tariff policy. In the process, appropriate models were developed to ensure both the efficient operation of the toll collection service and the required level of service provided to users. The application of the developed models and obtained results provides support to decision makers when selecting the toll collection system...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Саобраћајни факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36002/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectКомерцијална експлоатација друмске инфраструктуреsr
dc.subjectCommercial exploitation of road infrastructureen
dc.subjectНаплата путаринеsr
dc.subjectНаплата загушењаsr
dc.subjectУправљање саобраћајним захтевимаsr
dc.subjectТарифна политикаsr
dc.subjectНове технологијеsr
dc.subjectToll collectionen
dc.subjectCongestion pricingen
dc.subjectTraffic demand managementen
dc.subjectTariff policyen
dc.subjectNew technologiesen
dc.titleМетодолошки оквир за подршку одлучивању приликом избора система за наплату путаринеsr
dc.title.alternativeMethodological decision-support framework for selecting the road toll collection systemen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/65488/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/65489/IzvestajKomisije23243.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_17443


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record