Show simple item record

Investigation of complex shapes of beryllium spectral lines in the presence of beryllium dust

dc.contributor.advisorSavić, Igor
dc.contributor.advisorIvković, Milivoje
dc.contributor.otherDjurović, Stevica
dc.contributor.otherSavić, Igor
dc.contributor.otherIvković, Milivoje
dc.contributor.otherObradović, Bratislav
dc.contributor.otherGavanski, Lazar
dc.creatorStankov, Biljana
dc.date.accessioned2020-08-28T15:14:38Z
dc.date.available2020-08-28T15:14:38Z
dc.date.issued2020-08-03
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija159065143207037.pdf?controlNumber=(BISIS)114644&fileName=159065143207037.pdf&id=15487&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=114644&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije159065144492844.pdf?controlNumber=(BISIS)114644&fileName=159065144492844.pdf&id=15488&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije159065144492844.pdf?controlNumber=(BISIS)114644&fileName=159065144492844.pdf&id=15488
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17369
dc.description.abstractOpisani  su  detalji  konstrukcije  novog  izvora  plazme, u impulsnom režimu, konstruisanog za  potrebe ekscitacija linija berilijuma u  prisustvu berilijumske  prašine.  Konstrukcija  izvora  je ostvarena  na  takav  način  da  je  sprečeno prodiranje  čestica  prašine  u  atmosferu  laboratorije.  Opisane  su  dodatne  2  cevi  za pražnjenje  konstruisane  od  Al2O3 i  SiO 2 . Pronađeni  su  i  opisani  optimalni  uslovi  za  rad izvora  plazme.  Vrednosti  elektronske  koncentracije,  određene  nakon  maksimuma struje,  korišćenjem  vodonikove  balmer  beta linije,  kreću  se  u  opsegu  1,16-9,2  ∙10 22  m -3 . Elektronska temperatura je određena  na  osnovu relativnih  intenziteta  linija  dva  uzastopna jonizaciona  stanja  istog  elementa  i  kreće  se  u opsegu  10  500-15  500  K.  Prikazane  su snimljene  linije  berilijuma,  osim  rezonantnih. Dato  je  poređenje  snimljenih  linija  sa postojećim  teorisjkim  podacima.  Dve  linije berilijuma  koje  se  pojavljuju  sa  zabranjenom komponentom su prikazane prvi put. Pokazano je  da  postoji  tipičan  trend  zavisnosti  odnosa dozvoljene  i  zabranjene  komponente,  kao  i rastojanja  između  položaja  maksimuma intenziteta ove dve komponente, od elektronske koncentracije,  koji  se  javlja  kod  linija  sa zabranjenim  komponentama,    što  govori  o mogućnosti ove linije za primenu u dijagnostici plazme.sr
dc.description.abstractConstruction  details  of  new  plasma  source,  running in pulsed regime,  for beryllium spectral line  studies,  in  the  presence  of  beryllium  dust particles are presented.  The construction of the source  was  realised  in  such  a  way  that  it prevented  the  ingress  of  dust  particles  into  the laboratory  atmospher.  Construction  details  and testing  of  BeO  discharge  tube  in  comparison with  SiO2 and  Al2O3 discharge  tubes  are  presented,  also.  Optimal  conditions  for  plasma source operation  and beryllium line studies are found.  The  electron  density  measured  after discharge current maximum is determined from  the peak separation of the hydrogen Balmer beta spectral  line,  and  the  electron  temperature  is  determined  from  the  ratios  of  the  relative  intensities  of  Be  spectral  lines  emitted  from successive  ionized  stages  of  atoms.  Maximum values  of  electron  density  and  temperature  are measured  to  be  9.3∙1022 m -3 and  16  800  K, respectively.  The  recorded  spectral  lines  of beryllium,  other  then  resonant  lines,  are  presented. The lines  with forbidden component are  described  for  the  first  time.  The  functional dependence of the wavelength separation range and  peak  intensity  ratio  of  these  lines  upon electron  number  density  suggests  the  complex profile of the forbidden and allowed line, which can be used for diagnostics of low-temperature beryllium containing plasmas.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.rightsAttribution
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectOptička emisiona spektroskopijasr
dc.subjectOptical emission spectroscopyen
dc.subjectizvori plazmesr
dc.subjectspektralne linije berilijumasr
dc.subjectberilijumska prašinasr
dc.subjectlinije sa zabranjenim komponentamasr
dc.subjectplasma sourcesen
dc.subjectberyllium spectral linesen
dc.subjectberyllium dusten
dc.subjectspectral lines with forbidden comoponentsen
dc.titleIstraživanja kompleksnih oblika spektralnih linija berilijuma u prisustvu berilijumske prašinesr
dc.title.alternativeInvestigation of complex shapes of beryllium spectral lines in the presence of beryllium dusten
dc.typeDoktorska disertacijasr
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/65024/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/65023/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record