Show simple item record

Strategija razvoja hotel menadžmenta i održivi razvoj u zaštićenim prirodnim područjima Srbije

dc.contributor.advisorKosar, Ljiljana
dc.contributor.otherTomić, Pavle
dc.contributor.otherČomić, Ljiljana
dc.contributor.otherKosar, Ljiljana
dc.creatorJанићевић, Сава
dc.date.accessioned2020-08-28T15:14:30Z
dc.date.available2020-08-28T15:14:30Z
dc.date.issued2004-08-23
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija158628826369723.pdf?controlNumber=(BISIS)73214&fileName=158628826369723.pdf&id=15189&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=73214&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije15913735592754.pdf?controlNumber=(BISIS)73214&fileName=15913735592754.pdf&id=15614&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.uri/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije15913735592754.pdf?controlNumber=(BISIS)73214&fileName=15913735592754.pdf&id=15614
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17363
dc.description.abstractОсновни приступ истраживању стратегије развоја хотел менаџмента и одрживог развоја у заштићеним природним подручјима Србије, проистиче из потребе детаљне туристичке валоризације и истовременог очувања заштићених подручја. Природне и антропогене туристичке вредности заштићених предела Србије бројне су и разноврсне. Међутим развој туризма у истим није сразмеран потенцијалима. Валоризација ових простора и пословање објеката хотелијерства у њима почива на традиционалним основама и не даје задовољавајуће резултате. Већим туристичким прометом истичу се Национални парк Копаоник, Национални парк Тара, Национални парк Ђердап, Парк природе Палић и Специјални резерват природе Лудошко језеро. У заштићеним природним пределима не треба да постоји дилема између комерцијалног и одрживог туризма. Стратегија развоја хотел менаџмента у србији треба да уважава позитивне и проверене ставове из света и да их прилагођава нашој стварности, посебно у заштићеним пределима, уважавајући реалне капацитете простора.sr
dc.description.abstractOsnovni pristup istraživanju strategije razvoja hotel menadžmenta i održivog razvoja u zaštićenim prirodnim područjima Srbije, proističe iz potrebe detaljne turističke valorizacije i istovremenog očuvanja zaštićenih područja. Prirodne i antropogene turističke vrednosti zaštićenih predela Srbije brojne su i raznovrsne. Međutim razvoj turizma u istim nije srazmeran potencijalima. Valorizacija ovih prostora i poslovanje objekata hotelijerstva u njima počiva na tradicionalnim osnovama i ne daje zadovoljavajuće rezultate. Većim turističkim prometom ističu se Nacionalni park Kopaonik, Nacionalni park Tara, Nacionalni park Đerdap, Park prirode Palić i Specijalni rezervat prirode Ludoško jezero. U zaštićenim prirodnim predelima ne treba da postoji dilema između komercijalnog i održivog turizma. Strategija razvoja hotel menadžmenta u srbiji treba da uvažava pozitivne i proverene stavove iz sveta i da ih prilagođava našoj stvarnosti, posebno u zaštićenim predelima, uvažavajući realne kapacitete prostora.sr
dc.description.abstractl management should draw on positive and tried-and-tested approaches applied internationally and adapt them to our reality, especially in the protected areas bearing in mind their realistic capacities. There should not be conflict between commercial and sustainable tourism in the protected natural areas. The protection regime is determined and firmly defined and thus close to the approach of sustainable tourism development. In this context, the hotel management strategy as its clear conclusion identifies the need for the realisation of the following activities and measures: ownership transformation in hotel facilities, redirection of capacities to market business operation. Raising the service level, expansion of the options offered to visitors, working together with facilities in the vicinity to make a joint offer of services, qualification of personnel for all jobs and types of work, business planing for individual seasons and the whole year.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.rightsAttribution-NonCommercial
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectЗаштићена природна подручја Србије, одрживи развој, хотел менаџментsr
dc.subjectZaštićena prirodna područja Srbije, održivi razvoj, hotel menadžmentsr
dc.subjectProtected natural area in Serbia, sustainable development, hotel managementen
dc.titleСтратегија развоја хотел менаџмента и одрживи развој у заштићеним природним подручјима Србијеsr
dc.title.alternativeStrategija razvoja hotel menadžmenta i održivi razvoj u zaštićenim prirodnim područjima Srbijesr
dc.title.alternativeThe development strategy in hotel management and sustainable development in the protected natural areas in Serbiaen
dc.typeDoktorska disertacijasr
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/65006/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/65005/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record