Show simple item record

Reliability and sensitivity of the field tests for specific wrestling preparedness evaluation

dc.contributor.advisorDopsaj, Milivoj
dc.contributor.otherMudrić, Miloš
dc.contributor.otherRadovanović, Dragan
dc.creatorMarković, Milan
dc.date.accessioned2020-08-12T13:55:42Z
dc.date.available2020-08-12T13:55:42Z
dc.date.issued2019-08-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7504
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:22392/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=16996617
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17335
dc.description.abstractPredmet ove doktorske disertacije predstavlja ispitivanje mogućnosti dijagnostikovanja specifične pripremljenosti rvača primenom terenskih testova. Na osnovu toga, glavni cilj je bio da se utvrdi nivo pouzdanosti i osetljivosti specifičnih terenskih testova za rvače, u funkciji praktične primenljivosti istih. Generalna pouzdanost testova i osetljivost testova u odnosu na ispitivane grupe, utvrđena je pojedinačnom analizom definisanih parametara pripremljenosti, ispoljenih na testu, kao i analizom specifične funkcionalne i metaboličke reakcije organizma na zadato opterećenje u testovima. Takođe su utvrđene i međusobne relacije definisanih parametara, kao i normativne vrednosti parametara pripremljenosti, ali i definisan optimalni test i model procene pripremljenosti. U istraživanju je učestvovao 31 rvač iz Srbije koji se bave grčko-rimskim stilom rvanja, prosečne starosti 21.61±3.36 godina, juniorskog (10 rvača) i seniorskog (21 rvač) takmičarskog uzrasta. U odnosu na primenjene metode, kao osnovni metod u istraživanju je korišćeno terensko testiranje. U cilju definisanja pouzdanosti dva specifično-terenska testa, koristio se test-retest postupak, i to na dva načina: „pokušaj-za-pokušaj“ i „dan-za-dan“. Ispitanici su testirani primenom sledećih procedura merenja: „Specific Wrestling Fitness Test“ (SWFT) - specifični rvački fitnes test se sastoji iz tri segmenta bacanja po 30 sekundi, između kojih je odmor od 20 sekundi; i „Specific Wrestling Performance Test“ (SWPT) - specifični test rvačke performanse se sastoji iz dva segmenta u trajanju od po 3 minuta, koji vremenski simuliraju rundu u borbi, a između kojih je odmor u trajanju od 30 sekundi. Radi relativizovanja opterećenja u testovima su korićene tri rvačke lutke različite težine (22 kg, 27 kg, 32 kg), a tehnika prednji pojas kao standardno bacanje za sve ispitanike. Za merenje frekvencije pulsa korišćen je Polar H7 Heart Rate Sensor, dok je za utvrđivanje nivo laktata u krvi korišćen laktat analizator Lactate Plus NOVA biomedical...sr
dc.description.abstractdiagnosing the specific preparation of wrestlers using field tests. Based on this, the main aim was to determine the level of reliability and sensitivity of the specific field tests for wrestlers, in the function of practical applicability. The overall reliability of the tests and the sensitivity of the tests in relation to the tested groups were determined by the individual analysis of the defined preparedness parameters expressed on the test, as well as the analysis of the specific functional and metabolic response of the organism to the given load in the tests. Also, mutual relations of the defined parameters are determined, as well as the normative values of the parameters of the preparedness, but also the optimal test and model of the assessment of preparedness was defined. The research involved 31 wrestlers from Serbia dealing with the Greco-Roman style of wrestling, the average age of 21.61 ± 3.36 years, junior (10 wrestlers) and senior (21 wrestlers) competitor age. In regard to the applied methods, field testing was used as the basic method in the research. In order to define the reliability of the two specific field tests, a test-retest procedure was used in two ways: "trial-to-trial" and "day-to-day". The subjects were tested using the following measurement procedures: "Specific Wrestling Fitness Test" (SWFT) - consisted of three throwing segments of 30 seconds, with a break of 20 seconds; and "Specific Wrestling Performance Test" (SWPT) - consisted of two 3-minute segments, simulating a round in combat, with a break of 30 seconds. In order to normalize the load in the tests, three weightlifting dolls of different weights (22 kg, 27 kg, 32 kg) were used, and the technique the front belt as a standard throw for all respondents. The Polar H7 Heart Rate Sensor was used to measure the pulse frequency, while the Lactate Plus NOVA biomedical lactate analyzer was used to determine blood lactate levels...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитањаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47015/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectborilački sportsr
dc.subjectcombat sporten
dc.subjectGreco-Roman styleen
dc.subjectperformanceen
dc.subjectlactate concentrateen
dc.subjectpulse frequencyen
dc.subjectgrčko-rimski stilsr
dc.subjectperformansasr
dc.subjectkoncentracija laktatasr
dc.subjectfrekvencija pulsasr
dc.titlePouzdanost i osetljivost terenskih testova za procenu specifične rvačke pripremljanostisr
dc.title.alternativeReliability and sensitivity of the field tests for specific wrestling preparedness evaluationen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/64812/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/64813/IzvestajKomisije22991.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_17335


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record