Show simple item record

Investigation of the role of T-type calcium channels in an animal model of postincisional pain

dc.contributor.advisorStepanović-Petrović, Radica
dc.contributor.otherTodorović, Slobodan
dc.contributor.otherVučković, Sonja
dc.contributor.otherTomić, Maja
dc.contributor.otherMicov, Ana
dc.creatorJoksimović, Sonja
dc.date.accessioned2020-08-06T11:02:12Z
dc.date.available2020-08-06T11:02:12Z
dc.date.issued2020-01-31
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=7489
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:22366/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=2048438882
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17293
dc.description.abstractSvrha studije: T-tip kalcijumovih kanala (T-kanal) je uključen u regulaciju neuronske ekscitabilnosti kako u fiziološkim, tako i u patološkim uslovima, kao što su epilepsija i hronični bol. Poznato je da antagonisti T-kanala, uključujući i neurosteroide i njihove sintetske analoge, ublažavaju neuropatski bol. Ipak, uloga Tkanala nije ispitana u akutnom hirurškom modelu bola. Stoga je cilj našeg rada bio da se ispita: 1) pojava hiperekscitabilnosti senzornih neurona spinalnih gangliona i promene u biofizičkim karakteristikama T-kanala u postincizionom modelu bola, 2) antinociceptivni efekat antagonista T-kanala (TTA-P2, epipregnanolona i njegovog sintetskog analoga 3β-OH) u postincizionom modelu bola, 3) uticaj antinociceptivnih doza antagonista T-kanala na motornu spretnost eksperimentalnih životinja. Metode: Kao model postoperativnog bola korišćen je postincizioni model bola u miševa i pacova. U ovom modelu bola hiperalgezija je merena u testovima termičke i mehaničke nocicepcije. In vivo ispitivanje uloge T-kanala u razvoju nocicepcije u postincizionom modelu bola izvršeno je u miševa kod kojih je globalno obrisan gen za CaV3.2 kalcijumov kanal (CaV3.2 KO), kao i u normalnih miševa (WT). Svi in vitro eksperimenti u ovom modelu bola izvršeni su na telima disociranih senzornih neurona spinalnih gangliona. Promene u ekscitabilnosti, uticaj T-kanala na hiperekscitabilnost senzornih neurona, kao i promene u biofizičkim karakteristikama T-kanala su ispitane elektrofiziološkom metodom na celim ćelijama. qRT-PCR, imunoblot i imunohistohemijska metoda su korišćene za ispitivanje promena u ćelijskoj ekspresiji T-kanala. Uticaj post-translacionih modifikacija na funkcionalnost T-kanala ispitan je primenom metode imunoblotova u cilju utvrđivanja promena u ekspresiji USP5 enzima, zaduženog za deubikvitinaciju CaV3.2 podtipa T-kanala. Uloga USP5 enzima ispitana je u bihejvioralnim testovima na pacovima i miševima kod kojih je privremeno sprečena produkcija USP5 enzima primenom shRNK-USP5 pre sprovođenja incizije...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Фармацеутски факултетsr
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno 3.0 Srbija (CC BY-NC 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectT-kanalisr
dc.subjectT-channelsen
dc.subjectpostincizioni bolsr
dc.subjectUSP5sr
dc.subjectdeubikvitinacijasr
dc.subjectantagonisti Tkanalasr
dc.subjectneurosteroidisr
dc.subjectmodulacija bolasr
dc.subjectmehanizmi razvoja bolasr
dc.subjectincisional painen
dc.subjectUSP5en
dc.subjectdeubiquitinationen
dc.subjectT-channel antagonistsen
dc.subjectneurosteroidsen
dc.subjectpain modulationen
dc.subjectmechanism of pain developmenten
dc.titleIspitivanje uloge kalcijumovih kanala T-tipa u animalnom modelu postincinzionog bolasr
dc.title.alternativeInvestigation of the role of T-type calcium channels in an animal model of postincisional painen
dc.typePhD thesis
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/64376/IzvestajKomisije22930.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/64375/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record