Show simple item record

Problemi u proizvodnji bunarske vode u Gadamesu – područje severozapadne Libije

dc.contributor.advisorBošković, Jelena
dc.contributor.otherŽuža, Milena
dc.contributor.otherProdanović, Radivoj
dc.contributor.otherBošković, Jelena
dc.creatorAuhida Adel Ahmad, Maktuf
dc.date.accessioned2020-07-15T10:53:58Z
dc.date.available2020-07-15T10:53:58Z
dc.date.issued2020-07-09
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija158987811010699.pdf?controlNumber=(BISIS)114432&fileName=158987811010699.pdf&id=15394&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=114432&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije158987811732966.pdf?controlNumber=(BISIS)114432&fileName=158987811732966.pdf&id=15395&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/17213
dc.description.abstractThe current study explores the phenomena of sudden rise of salinity, lack of hydrostatic pressure and productivity decline in the water of some wells of deep underground reservoir in Kikla Formation, Ghadames Basin, Northwest Libya. A case study is conducted on some selected wells that have experienced these phenomena in Kiklah Formation. To learn more on the nature of these phenomena, the study focuses on their evolution, the main causes accounting for their occurrence, manifestations indicating them, field tests confirming their existence, and the steps required to avoid their occurrence. Basically, the study uses a descriptive approach to examine the natural, geological and hydrogeological characteristics of the region, identify the technical and operational specifications of the wells in the selected sites, and highlight problems associated with water resources in the region. The study also uses an analytical approach to provide detailed interpretations and representations of the results obtained from chemical analyses of water samples collected from thirteen wells within the boundaries of the study area as well as water samples for seven wells with significantly high levels of salinity. In general, the present study depends on the information from previous studies, field visits and laboratory tests. Statistically, results of the study are represented by a set of figures, tables, manuscripts and illustrations to facilitate the explanation and clarification of concepts related to the phenomena studied. The study draws many conclusions regarding the problems related to the selected wells, particularly with regard to design and specifications of processing, interpolation and declining productivity and efficiency and the low quality of water in the region. The study also finds out the key elements that cause and accelerate the spread of the phenomena of high salinity, lack of pressure and productivity decline in the wells. These elements include the technical reasons, design reasons and other reasons related to intensive exploitation. The study concludes a set of recommendations that relate to the removal of the layers and formations above the Kiklah aquifer during casing processes in future designs for wells in the region as the main source of the sudden rise of salinity. It is also recommended that exploitation of wells should be stopped as it has been reported as the main cause of sudden rise of salinity. Likewise, deterioration of water quality and pollution of water aquifer should be prevented by creating a network of surveillance to track water levels and quality periodically. There is also the need for coordination with neighboring countries exploiting the basin to modernize the well models in the basin regularly and follow the changes that occur in the wells quantitatively and qualitatively to ensure optimum utilization in the present and the future.en
dc.description.abstractAktuelna studija istražuje fenomene naglog porasta slanosti, nedostatka hidrostatskog pritiska i pada produktivnosti u vodi nekih bunara dubokog podzemnog rezervoara u formaciji Kikla, sliv Ghadames, severozapadna Libija. Studija slučaja se vrši na nekim odabranim bunarima, koji su ove pojave doživeli u formaciji Kiklah. Da bismo saznali više o prirodi ovih pojava, studija se usredsređuje na njihovu evoluciju, glavne uzroke koji objašnjavaju njihovu pojavu, manifestacije koje ih ukazuju, terenske testove koji potvrđuju njihovo postojanje i korake potrebne da se izbegne njihovo pojavljivanje. U osnovi, studija koristi opisni pristup da bi ispitala prirodne, geološke i hidrogeološke karakteristike regiona, identifikovala tehničke i operativne specifikacije bunara na odabranim lokacijama i ukazala na probleme povezane sa vodenim resursima u regionu. Studija takođe koristi analitički pristup da pruži detaljne interpretacije i prikaže rezultate dobijene hemijskim analizama uzoraka vode prikupljenih iz trinaest bunara u granicama područja istraživanja, kao i uzoraka vode za sedam bunara sa znatno visokim nivoom slanosti. Generalno, ova studija zavisi od informacija iz prethodnih studija, terenskih poseta i laboratorijskih testova. Statistički, rezultati studije predstavljeni su skupom slika, tabela, rukopisa i ilustracija, kako bi se olakšalo objašnjenje i pojašnjenje koncepata vezanih za proučavane pojave. Studija izvlači mnoge zaključke u vezi sa problemima, koji se odnose na odabrane bušotine, posebno u pogledu dizajna i specifikacija za obradu, interpolaciju i opadanje produktivnosti i efikasnosti i niskog kvaliteta vode u regionu. Studija takođe otkriva ključne elemente, koji uzrokuju i ubrzavaju širenje pojava visokog saliniteta, nedostatka pritiska i pada produktivnosti u bušotinama. Ovi elementi uključuju tehničke razloge, razloge dizajna i druge razloge povezane sa intenzivnom eksploatacijom. Studija zaključuje set preporuka koje se odnose na uklanjanje slojeva i formacija iznad vodonosnika Kiklah tokom procesa oblaganja budućih dizajna za bušotine u regionu kao glavnog izvora naglog porasta slanosti. Takođe, preporučuje se zaustavljanje eksploatacije bušotina, jer je to prijavljeno kao glavni uzrok naglog porasta slanosti. Isto tako, pogoršanje kvaliteta vode i zagađenje vodonosnog snabdevanja trebalo bi sprečiti stvaranjem mreže nadzora kako bi se periodično pratio vodostaj i kvalitet vode. Postoji i potreba za koordinacijom sa susednim zemljama koje koriste bazen za redovnu modernizaciju modela bušotina u slivu i praćenje promena koje se događaju u bušotinama kvantitativno i kvalitativno kako bi se osigurala optimalna upotreba u sadašnjosti i budućnostisr
dc.languageen
dc.publisherУниверзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за економију и инжењерски менаџментsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет Привредна академија у Новом Садуsr
dc.subjectHydro – chemicalen
dc.subjectHidrohemikalijesr
dc.subjectwell wateren
dc.subjectGhadames Areaen
dc.subjectLybiaen
dc.subjectbunarska vodasr
dc.subjectpodručje Gadamesasr
dc.subjectLibija.sr
dc.titleThe problems of productive water wells in Ghadames area northwest Libyaen
dc.title.alternativeProblemi u proizvodnji bunarske vode u Gadamesu – područje severozapadne Libijesr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/64058/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/64057/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_17213


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record