Show simple item record

Implementation of Inquiry-based Instruction in the Realization of the Physics Contents in Teaching Subject Nature and Society

dc.contributor.advisorObadović, Dušanka
dc.contributor.advisorPavkov-Hrvojević, Milica
dc.contributor.otherPetojević, Aleksandar
dc.contributor.otherObadović, Dušanka
dc.contributor.otherPavkov-Hrvojević, Milica
dc.contributor.otherGajić, Olivera
dc.contributor.otherBogdanović, Ivana
dc.contributor.otherJokić, Stevan
dc.creatorБошњак, Марија
dc.date.accessioned2015-12-29T11:16:55Z
dc.date.available2015-12-29T11:16:55Z
dc.date.available2020-07-03T13:43:15Z
dc.date.issued2015-06-12
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija144170909057322.pdf?controlNumber=(BISIS)94697&fileName=144170909057322.pdf&id=4260&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/1695
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=94697&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije142911513751240.pdf?controlNumber=(BISIS)94697&fileName=142911513751240.pdf&id=3521&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractJedna od široko zastupljenih metoda za uspešnu realizaciju ciljeva naučnog obrazovanja je istraživačka  metoda  (Inquiry-based instruction),  koja se definiše kao uključivanje učenika u proces aktivnog učenja kroz postavljanje  pitanja, analizu podataka i kritičko mišljenje. Problem ovog istraživanja bio je kako  primenom istraživačke metode u razrednoj nastavi  povećati postignuća i motivisanost učenika u oblasti prirodnih nauka. U teorijskom delu rada analiziran je konstruktivizam kao pedagoška osnova  kvalitetnog naučnog obrazovanja,  Principi i velike ideje naučnog obrazovanja kao osnova za pravilan izbor sadržaja, oblici, karakteristike i modeli istraživačkog učenja i poučavanja, kompetencije nastavnika i načini praćenja i vrednovanja postignuća učenika.  U empirijskom delu rada prikazani su rezultati pedagoškog eksperimenta sa paralelnim grupama u kome je proučavana primena istraživačke metode  na fizičkim sadržajima  u nastavi Prirode i društva, i njen doprinos efikasnijem sticanju znanja, umeća i navika učenika, povećanju kvaliteta i kvantiteta njihovog znanja, kao i razvoju  motivacije za rad u poređenju sa tradicionalnim pristupom. Za potrebe istraživanja oblikovani su inovativni nastavni modeli, testovi znanja i ankete za učenike i roditelje.  Uzorak istraživanja činilo je 112 učenika iz osam odeljenja četvrtih razreda dve osnovne  škole u Somboru.  Rezultati istraživanja su pokazali da primena istraživačke metode u nastavnoj praksi  pozitivno utiče na kvalitet i kvantitet stečenih znanja i umeća i da značajno doprinosi povećanju motivacije učenika za izučavanje fizičkih sadržaja. Ovim putem provereni i potvrđeni  inovativni nastavni modeli mogu da nađu svoje mesto u nastavnoj praksi i tako doprinesu kvalitetnijoj realizaciji nastave prirodnih nauka, a time i povećanju  naučne pismenosti veće populacije učenika.sr
dc.description.abstractInquiry-based instruction is one of the widely used methods  for the successful  realization of the science teaching goals. It is defined as involving pupils into the  process of active learning by asking questions, data analysis and critical thinking.  The problem of this research is how the application of inquiry-based instruction in classroom teaching increases pupils’ motivation and achievement in the field of natural sciences. In the theoretical part of the paper the constructivism as a pedagogical basis of quality scientific education,  Principles and great ideas of scientific education  as a basis for right choice of contents, forms, characteristics and models of inquiry teaching  and learning are analyzed, as well as teacher competence and ways of monitoring  and evaluating of pupils’ achievement. In the empirical part of the paper the results of pedagogical experiment with parallel groups is presented. In that experiment was studied the implementation of  Inquiry-based instruction on physics contents in teaching Nature and Society in classroom teaching, and its contribution to the efficient acquiring knowledge, skills and habits of pupils, increasing the quality and quantity of their knowledge, as well as the developing the motivation to work, in comparison with the traditional approach. For the purposes of this research innovative teaching models, knowledge tests and questionnaire for pupils and parents were designed. The study sample consisted of 112 pupils from eight fourth-grade classes from two primary schools in Sombor. The research results showed that the implementation of Inquiry-based instruction in teaching practice positively affects the quality and quantity of acquired knowledge and skills of pupils and significantly contributes to increasing pupils’ motivation for studying physics contents. Hereby tested and validated innovative teaching models can find their place in the teaching practice and thus contribute to better realization of teaching science, and thus increase scientific literacy of larger population of pupils.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectRazredna nastavasr
dc.subjectClassroom teachingen
dc.subjectfizički sadržaji prirodnih naukasr
dc.subjectistraživačka metodasr
dc.subjectpostignuća učenikasr
dc.subjectphysics contents in sciencesen
dc.subjectinquiry-based instructionen
dc.subjectpupils’ achievementen
dc.titlePrimena istraživačke metode u realizaciji fizičkih sadržaja u nastavi prirode i društvasr
dc.titleImplementation of Inquiry-based Instruction in the Realization of the Physics Contents in Teaching Subject Nature and Societyen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractОбадовић Душанка; Павков-Хрвојевић Милица; Гајић Оливера; Јокић Стеван; Богдановић Ивана; Петојевић Aлександар; Павков-Хрвојевић Милица; Обадовић Душанка; Bošnjak Marija; Примена истраживачке методе у реализацији физичкихсадржаја у настави природе и друштва; Примена истраживачке методе у реализацији физичкихсадржаја у настави природе и друштва;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/38169/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/38170/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/38169/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/38170/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_1695


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record