Show simple item record

dc.contributor.advisorДунђеровић, Александар
dc.contributor.otherЋирић, Растко
dc.contributor.otherВујић, Ивана
dc.contributor.otherДинуловић, Радивоје
dc.contributor.otherБркић, Љуба
dc.creatorРистић, Матеја
dc.date.accessioned2015-12-22T11:03:20Z
dc.date.accessioned2020-07-03T18:01:58Z
dc.date.available2015-12-22T11:03:20Z
dc.date.available2015-12-29T10:57:44Z
dc.date.available2020-07-03T18:01:58Z
dc.date.issued2015-12-16
dc.date.submitted2015-07-27
dc.identifier.urihttp://eteze.arts.bg.ac.rs/handle/123456789/67
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/1625
dc.description.abstractВишемедисјки перформас „Црни човек“ представља докторску дисертацију на Универзитету Уметности у Београду, и резулатат је дугогодишњег истраживања и бављења једномедијским и вишемедијским уметностима. Кроз различите уметничке медијске изразе пројекат представља унутрашњи процес стварања гриже савести. Користећи се Јесењиновом поемом и Кјубриковом вишеслојним филмским поступком, пројекта је постављен као просторна инсталација која у себи садржи сценски перформанс. Поред поетског приказа идеје, у овом пројекту се уз помоћ визуелне, звучне, просторне и извођачке естетике, изучава однос и деловање медисјких линија у једној уметничкој целини. У процесу рада на пројекту долази до стварања вишемедијског објекта „Коцка“, који је концептуални стуб самог дела. Због своје вишемедијске природе пројекат "Црни човек" је у реализацији расчлањен на видео продукцију, дизајнирање и конструисање просторне инсталације, звучну продукцију, дигиталну анимацију, рад са глумцем и сценску поставку целог пројекта.sr
dc.description.abstractMultimedia performance "The Black Man" is the PhD at University of arts in Belgrade, which presents the result of many years of research and working on performance and multimedia art. Through different artistic media expressions, project represents the internal man`s process of creating guilty conscience. Using Yesenin`s poem and Kubrick's multi-layered cinematic poetics, the project is set as a spatial installation that creates a collage of audience interaction, live performance and multimedia visual experience. Besides the poetic ideas, the visual, auditory, physical and performing aesthetics, the project also examines the totality of media expression, booth live and recorded, and its relation and action in one artistic unit. The working process on the project results with the multimedia installation "Cube", which is a conceptual pillar of the multimedia performance "The Black Man". Due to its multimedia nature, the project is divided into a video production, design and construction of space installation, sound production, digital animation, work with the actor and stage setting of the whole project.en
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студијеsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет уметности у Београдуsr
dc.titleЦрни човек – вишемедијски уметнички пројекатsr
dc.typeotheren
dc.rights.licenseARRen
dcterms.abstractDunđerović, Aleksandar; Ćirić, Rastko; Dinulović, Radivoje; Vujić, Ivana; Brkić, Ljuba; Ristić, Mateja; "CRNI ČOVEK" – Višemedijski umetnički projekat;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/56769/Mateja Ristic_izvestaj komisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/56771/Mateja Ristic_pozivnica.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/56770/Mateja Ristic_plakat PPF.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/56768/Mateja Ristic_doktorski umetnicki projekat.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record